Huolitsijan vastaanottotodistus (FCR), kuljetustodistus (FCT), konossementti (FBL) ja varastotodistus (FWR)

Huolitsijan vastaanottotodistus (Fiata Forwarders Certificate of Receipt, FCR)

Huolitsijan vastaanottotodistuksen käyttäminen on varsin tavallista etenkin kappaletavaroiden yhteislähetysten yhteydessä. FCR on huolitsijan antama kirjallinen todistus tavaran peruuttamattomasta vastaanotosta ja luovuttamisesta määrätylle vastaanottajalle annetuin ohjein.

Huolitsijan vastaanottotodistus on esim. remburssin yhteydessä kätevä tavaran lähettämistä osoittava asiakirja. FCR ei ole siirrettävissä oleva asiakirja, eikä vastaanottaja tarvitse alkuperäiskappaletta saadakseen tavaran haltuunsa. Siten FCR muistuttaa esim. kansainvälistä rahtikirjaa.

Viejän pyynnöstä voidaan FCR osoittaa:

  • Ostajalle ehdoitta; mahdollisen rahdin ja kulujen suoritusta vastaan, esim. myytäessä avoimeen tiliin (myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa). Toisinaan myyjä lähettää kauppalaskun pankin kautta perittäväksi kytkemättä maksun suorittamista tavaran luovutukseen.
  • Ostajalle määrätyin edellytyksin; huolitsijan tulee ennen tavaran luovutusta esim. esitetyn pankkikuitin perusteella varmistua laskun suorittamisesta.
  • Pankin määräämälle; esim. perittävän ja remburssin yhteydessä, jolloin tavara saattaa olla osavakuutena. Tavaran luovutus tapahtuu luovutusmääräystä vastaan.

Huolitsijan kuljetustodistus (Fiata Forwarders Certificate of Transport, FCT)

FCT on todiste, että huolitsija on ottanut tavaran kuljetettavaksi. Se on samalla myös sitoumus luovuttaa tavara määräpaikkakunnalla vain alkuperäistä FCT:tä vastaan FCT:ssä mainituin ehdoin.

Kun FCT on laadittu lähettäjälle tai hänen määräämälleen, se on ns. siirrettävä asiakirja. Siten tavara voidaan myydä luovuttamalla FCT. Huolitsija ei kuitenkaan ota rahdinkuljettajan vastuuta antaessaan FCT:n, paitsi jos hän itse todellisuudessa kuljettaa tavaran omin kuljetusvälinein tai mikäli rahdinkuljettajana toimimisesta on toimeksiannossa erikseen sovittu.

Huolitsijan konossementti (Negotiable Fiata Multimodal Transport Bill of Lading, FBL)

Kun huolitsija antaa FBL:n, hän toimii rahdinkuljettajan vastuulla ja vastaa koko kuljetusketjusta. FIATA:n vastuuehdot ovat lähellä UNCTAD/ICC:n yhdistettyjä kuljetuksia koskevia sääntöjä.

Kuljetus tapahtuu käyttäen FCT:ä, jota kutsutaan myös MT-asiakirjaksi (Multimodal Transport). MTO (Multimodal Transport Operator) vastaa siis koko kuljetuksesta ja myös kuljetuksen suorittamiseen myötävaikuttaneiden henkilöiden teoista ja laiminlyönneistä. Asiakirjan mukaan MTO ottaa joko itse tai avustajia käyttäen kuljettaakseen tavaran lähtöpaikasta määränpäähän.

Esimerkki huolitsijan konossementista.

Huolitsijan varastotodistus (Fiata Warehouse Receipt, FWR)

FWR eli varastotodistus huolitsijan säilytettäväkseen ottamasta tavarasta on juoksevan velkakirjan kaltainen siirrettävissä oleva asiakirja.

Esim. kun huolitsija luovuttaa osan tavaroita, tehdään merkintä FWR:ään. Kun huolitsija luovuttaa viimeisen erän varastossa olevasta tavaraerästä, palautuu FWR hänelle takaisin.

Esimerkkikuva huolitsijan varastotodistuksesta.