ATA-CARNET Admission Temporaire – Temporary admission

ATA-carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi väliaikaisesti tuoda tavaroita ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin. Tavarakatteet voivat vaihdella maittain, useimmiten sopimus kattaa:

  • näyttelytavaroita
  • ammatinharjoittamisvälineitä
  • kaupallisia tavaranäytteitä.

ATA-carnet-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa edellä mainittujen tavararyhmien osalta noudatettavaa väliaikaista tullivapausmenettelyä siten, että ATA-carnet

  • korvaa kansainvälisenä tulliasiakirjana kansalliset tulliasiakirjat, joita normaalisti vaaditaan väliaikaisella tullivapaudella maahantuoduista tavaroista
  • muodostaa kansainvälisesti hyväksytyn takuun maahan tuotavista tavaroista mahdollisesti perittävän tullin ja tuontiverojen osalta
  • toimii carnet’iin merkittyjen tavaroiden transito-asiakirjana maasta toiseen edellyttäen asianmukaiset transito-sivut; on syytä olla tarkkana, ettei ATA-carnet-tavaroita merkitä myös mahdolliselle T1- tai T2-tullipassitukselle, koska silloin ne olisivat kaksinkertaisessa passitusmenettelyssä
  • korvaa kansalliset vientiasiakirjat lähtömaassa

ATA-carnet-asiakirja ei korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia.

Carnet’it myöntää hakemuksesta kussakin sopimukseen liittyneessä maassa toimivat kauppakamarit, jotka muodostavat eri maissa tullimaksujen takuurenkaan.

Suomessa Keskuskauppakamari takaa carnet’illa vietyjen ja maahan tuotujen tavaroiden tullimaksut. Myöntäessään carnet´in kauppakamari edellyttää haltijan sitoutuvan mahdollisen kauppakamarijärjestelmälle koituvan verovastuun suorittamiseen.

Carnet’illa maahantuodut tavarat on määräajassa, tavallisesti yksi vuosi, jälleenvietävä maasta ja kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jossa carnet on palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

EU-maihin ei ATA-carnet’ia enää tarvita, mikäli kyseessä ei ole kolmannen maan tullaamaton tavara.