Lentorahtikirja (AWB)

Lentorahtikirja on lentokuljetuksiin liittyvä asiakirja. Se kirjoitetaan tavallisesti 12 kappaleena, joista kolme ensimmäistä on alkuperäiskappaleita ja muut jäljennöksiä. Alkuperäiskappale n:o 1 seuraa tavaraa ja jää sille lentoyhtiölle, joka luovuttaa tavaran. N:o 2 seuraa myös lähetystä ja luovutetaan vastaanottajalle. N:o 3 jää lähettäjälle. Muut jäljennökset käytetään liikenne-, tulli- ym. tarkoituksiin.

Lentorahtikirja on suora eli ”ei myytävä” (non-negotiable) kuljetussopimus. Pankki- ja valvontatarkoituksissa tämän lentorahtikirjan ominaisuus on otettava huomioon.

Kuljetussopimuksen muuttaminen, tavaran palauttaminen lähettäjälle, pysäyttäminen väliasemalle tai vastaanottajan vaihtaminen voidaan lähettäjän toimesta toteuttaa tavaran vastaanottaneen lentoyhtiön välityksellä. Tällöin on muutoksen hakijan ehdottomasti esitettävä asianomaisen lentoyhtiön toimistossa alkuperäinen asiakirja n:o 3 (lähettäjän kappale).

Tavaran hallintaoikeuden siirtyessä määräpaikkakunnalla rahtikirjaan merkitylle vastaanottajalle on perimismenettelyssä otettava huomioon, että vastaanottaja saattaa saada tavaran haltuunsa maksamatta perittävää, jos tavara ei ole osoitettu perimistehtävää hoitavalle huolitsijalle tai pankille. Pankin tai huolitsijan antamalla valtakirjalla lopullinen vastaanottaja saa lunastaa lähetyksen lentoyhtiöltä.

Alarahtikirja (HAWB -House Air Waybill)

Alarahtikirjalla yksilöidään lähetys, kun huolitsijalla on yhteislähetys eli useampia lähetyksiä samalla lentorahtikirjalla eli päälentorahtikirjalla (MAWB – Master Air Waybill). Alarahtikirjaa käytetään myös yksittäisille lähetyksille. Kuitenkin lähetyksestä pitää olla aina varsinainen lentorahtikirja, jonka lentoyhtiö hyväksyy ainoana kuljetusasiakirjana.

Ulkomuodoltaan alarahtikirja on usein samanlainen kuin tavallinen lentorahtikirja, mutta alarahtikirjan antajana on aina huolitsija. Muoto ja teksti voivat olla kokonaan tai osittain erilaiset kuin lentoyhtiön lentorahtikirjassa. Kappaleiden numerointi ja määrät ovat yleensä samat kuin lentorahtikirjassa. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että lentorahtikirjan alkuperäiskappaleiden kääntöpuolella olevat vastuupykälät voivat olla erilaisia kuin mitä alarahtikirjassa. Samoin alarahtikirjan numerosarja voi poiketa lentorahtikirjasta, ja se voi olla yhdistelmä kirjaimia ja numeroita.

Alarahtikirjaa ei välttämättä hyväksytä remburssikaupoissa, jollei ehdoissa ole erikseen sitä mainittu. Pankeilla on ollut kuitenkin erilaisia käytäntöjä. Muutoin alarahtikirjaa käytetään hyvin paljon samalla tavoin kuin varsinaista rahtikirjaa ja toimintamallit ovat samat.

Esimerkkikuva

Esimerkkikuva lentorahtikirjasta.