Finnterms CPT

CPT (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001
Kuljetus maksettuna (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen valitsemalleen rahdinkuljettajalle sovittuna toimitusaikana lähtöpaikalla.
  • Myyjä tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen myyjältä, kun myyjä luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle.
  • Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla.
  • Ostaja maksaa toimituksen jälkeiset kustannukset lukuunottamatta rahtia ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun se on toimitettu.

CPT (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001.

CPT:n mukaan myyjä toimittaa tavaran ostajalle luovuttaessaan sen rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla. Myyjä solmii kuljetussopimuksen valitsemansa rahdinkuljettajan kanssa lähtöpaikalta toimituslausekkeessa mainittuun määräpaikkaan ja maksaa hänelle rahdin sovittuun päämäärään. CPT-lausekkeessa on siten kaksi kriittistä pistettä. Ne ovat toimituspaikka ja määräpaikka.

Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta toimituslausekkeen yhteydessä mainitulla määräpaikalla, josta myyjä ja ostaja olivat sopineet.

Ostaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisistä kustannuksista lukuunottamatta rahtia. Purkauskustannukset määräpaikalla kuuluvat ostajan maksettaviksi, elleivät ne sisälly myyjän tekemään kuljetussopimukseen, jolloin myyjä maksaa ne.
CPT Finnterms on asiallisesti samankaltainen kuin CPT Incoterms.