Finnterms NOL

NOL (nimetty paikka) Finnterms 2001
Noudettavana lähettäjältä (nimetty paikka) Finnterms 2001

  • Myyjä toimittaa tavaran luovuttamalla sen ostajalle nimetyllä toimituspaikalla sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä luovuttaa tavaran hänelle nimetyllä toimituspaikalla sovittuna toimitusaikana.
  • Ostaja maksaa kaikki kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun se on toimitettu.
NOL-havainnekuva

NOL (nimetty paikka) Finnterms 2001.

NOL:n mukaan myyjän velvollisuudet ovat vähäiset. Myyjä toimittaa tavaran luovuttamalla sen ostajalle sovitulla paikalla sovittuna aikana. Tuo sovittu paikka voi olla esim. piha tai myyjän varasto. Käytännössä luovutus tapahtuu useimmiten ostajan edustajalle, esim. hänen rahdinkuljettajalleen, joka lastaa tavaran lähtevään ajoneuvoon ja vie sen pois.

Ostaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisistä kustannuksista ja riskeistä.

NOL Finnterms muistuttaa Incotermsin EXW-lauseketta, mutta eroaa siitä tarkan toimituskohdan määrittelyssä. NOL on sopusoinnussa kotimaan kauppalain kanssa.