Finnterms CIP

CIP (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001
Kuljetus ja vakuutus maksettuina (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen valitsemalleen rahdinkuljettajalle sovittuna toimitusaikana lähtöpaikalla.
  • Myyjä tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen..
  • Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan puolesta kuljetuksen aikaisten vahinkojen varalta
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen myyjältä, kun myyjä luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle.
  • Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla.
  • Ostaja maksaa toimituksen jälkeiset kustannukset lukuunottamatta rahtia ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun se on toimitettu.

CIP (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001.

CIP-toimituslauseke on samankaltainen kuin CPT sillä erotuksella, että myyjä vakuuttaa tavaran ostajan puolesta kuljetusvahinkojen varalta.

CIP:n mukaan myyjä toimittaa tavaran ostajalle luovuttaessaan sen rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla. Myyjä solmii kuljetussopimuksen valitsemansa rahdinkuljettajan kanssa lähtöpaikalta toimituslausekkeessa mainittuun määräpaikkaan ja maksaa hänelle rahdin sovittuun päämäärään. CIP-lausekkeessa on siten kaksi kriittistä pistettä. Ne ovat toimituspaikka ja määräpaikka.

Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta toimituslausekkeen yhteydessä mainitulla määräpaikalla, josta myyjä ja ostaja olivat sopineet.

Ostaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisistä kustannuksista lukuunottamatta rahtia. Purkauskustannukset määräpaikalla kuuluvat ostajan maksettaviksi, elleivät ne sisälly myyjän tekemään kuljetussopimukseen, jolloin myyjä maksaa ne.

Myyjä vakuuttaa tavaran kustannuksellaan ostajan puolesta hyvämaineisessa yhtiössä toimituspaikalta määräpaikalle. Vakuutus kattaa tavaran tuhoutumisen, vahingoittumisen ja yhteishaverin. Vakuutus on otettava yleisesti sovellettavin enimmäisehdoin. Vakuutusarvo on tavaran CIP-arvo+10%. Myyjän tulee antaa ostajalle näyttö vakuutuksen ottamisesta.

Koska toimituksen jälkeinen riski on ostajalla, hän esittää korvausvaatimuksen mahdollisista kuljetuksen aikaisista vaurioista tai tavaran tuhoutumisesta myyjän osoittamalle vakuutusyhtiölle.

Riski kuljetuksen myöhästymisestä ei kuulu tavanomaisen tavaravakuutuksen piiriin, joten siitä korvausvaatimuksen esittää ostaja rahdinkuljettajalle.

CIP Finnterms on asiallisesti samankaltainen kuin CIP Incoterms.