Finnterms FCA

FCA (nimetty lähtöpaikka) Finnterms 2001
Vapaasti kuljettajalla (nimetty lähtöpaikka) Finnterms 2001

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle sovittuna toimitusaikana sovitussa toimituspaikassa.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä luovuttaa tavaran ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle.
  • Ostaja maksaa kustannukset, ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun se on toimitettu

FCA (nimetty lähtöpaikka) Finnterms 2001.

FCA:n mukaan myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähellä myyjää. Tavaran toimitus ja toimituksen vastaanotto tapahtuvat silloin, kun myyjä luovuttaa tavaran ostajan nimeämän rahdinkuljettajan huostaan. Samalla jakautuvat kustannukset ja riski siirtyy myyjältä ostajalle.

Myyjä voi toimittaa tavaran ostajalle, käytännössä ostajan rahdinkuljettajalle joko myyjän toimitiloissa tai muussa ostajan nimeämässä paikassa, esimerkiksi rahdinkuljettajan terminaaliin. Jos ostaja noutaa tavaran myyjän luota ja toimitus tapahtuu myyjän tiloissa, silloin myyjä lastaa tavaran rahdinkuljettajan ajoneuvoon. Jos sen sijaan toimitus tapahtuu terminaaliin, myyjä tuo tavaran terminaaliin ja luovuttaa sen ostajalle saapuvassa ajoneuvossa, josta rahdinkuljettaja purkaa se terminaaliinsa edelleen kuljetettavaksi.

Näyttönä toimituksesta myyjä saa rahdinkuljettajalta asiakirjan. Jos ostaja noutaa tavaraa myyjältä, rahtikirja osoittaa, että tavara on lastattu ostajan kuljetusvälineeseen. Jos myyjä toimittaa tavara ostajan terminaaliin, toimitus tapahtuu ja riski siirtyy saapuvassa ajoneuvossa, vaikka rahdinkuljettaja antaisi kuitin vasta terminaalissa.

Tavara saattaa luonteensa vuoksi vaatia erityiskäsittelyä. Se voi olla painavaa, kookasta, arvokasta, vaarallista tai se voi olla neste- tai kaasumaista. Tällöin tavaraa luonnollisesti käsitellään sen asettamien vaatimusten mukaan.

FCA Finnterms muistuttaa Incotermsin FCA-lauseketta, mutta eroaa siitä hieman. FCA Finnterms mainitsee erikseen rautatiekuljetusten toimitustavan sekä kontin toimituksen terminaaliin. Lisäksi FCA Finnterms tuntee kotimaassa noudatetun käytännön, jonka mukaan myyjä tilaa kuljetuksen ostajan valitsemalta rahdinkuljettajalta.