Englantilaiset Institute Cargo Clauses (ICC) -ehdot

Vientikuljetuksissa ja ulkomaiden välisissä kuljetuksissa sekä kuljetuksissa ulkomaan sisällä käytetään kaikkialla maailmassa tunnettuja englantilaisia Institute Cargo Clauses -ehtoja (ICC). Ne vastaavat monilta osin tavarankuljetusvakuutuksen vakuutusehtoja.

  • Perusturvan laajuutta vastaa Institute Cargo Clauses (C) -ehto ja
  • täysturvaa vastaava vakuutusehto on Institute Cargo Clauses (A) -ehto.

Kansainväliset Sota- ja lakkovakuutusehdot ovat nimeltään Institute War and Strikes Clauses.

Edellä olevaa ehtojen ja lausekkeiden listaa voisi jatkaa huomattavasti, esimerkiksi eri tuotteille soveltuvilla erikoisehdoilla. Monessa tapauksessa ja erityisesti suurissa kansainvälisissä vakuutusohjelmissa sopimuksen teossa ovat mukana vakuutusmeklarit. Eri meklareilla on omia erikoisehtoja, joilla tarkennetaan edellä mainittujen ICC – ehtojen sisältöä ja usein laajennetaan turvaa sisältämään esimerkiksi vahingon välillisiä kustannuksia. Joihinkin tuoteryhmiin sovelletaan suojeluohjeita. Tällaisia ovat tyypillisesti varkaudelle alttiit tuotteet. Niitä edellytetään noudatettavan, jotta sovittu vakuutusturva olisi voimassa.


Oheisesta taulukosta näet esimerkkejä eri laajuisten turvien kattavuudesta:

Vakuutustapahtuma Täysturva / ICC A Perusturva / ICC C
Yhteishaverikustannukset Kyllä Kyllä
Liikenneonnettomuus Kyllä Kyllä
Tulipalo Kyllä Kyllä
Mereenhuuhtoutuminen Kyllä Ei
Särkyminen Kyllä Ei
Katoaminen/ varkaus Kyllä Ei