Vakuutuskirja (Insurance Policy)

Vakuutusyhtiöt laativat asiakkaan pyynnöstä vakuutuskirjan tai todistuksen.

Vakuutuskirja laaditaan osoittamaan vakuutuksen voimassaolon yksittäisen kuljetuksen kohdalla. Vakuutuskirja yksilöi kuljetettavan tavaran, kuljetustavan, kuljetusajankohdan, tavaran vakuutusmäärän, tämän kuljetuksen kohdalla voimassa olevat vakuutusehdot, omavastuun sekä antaa useimmiten ohjeet mahdollisen vahinkotapauksen yhteydessä korvauksen hakemiseen.

Vakuutuskirja toimii usein myös todistuksena oikeudesta hakea korvausta vakuutusyhtiöltä tai suoraan tämän edustajalta kuljetuksen määrämaassa.

Yksi remburssikaupassa vaadittavista asiakirjoista on vakuutuskirja, jonka kuljetusvakuutusyhtiö yleensä kirjoittaa alkuperäisenä ja toimittaa asiakkaalleen tai pankkiin. Remburssi määrittää mm. vakuutusmäärän, noudatettavan vakuutusehdon ja omavastuun. Yleisimmin vakuutusmääränä on CIF- tai CIP-arvo lisättynä 10 %:lla ja vakuutusehtona Institute Cargo Clauses (A) ja Institute War and Strikes Clauses- ehtoja.