Tavarankuljetusvakuutuksen ehdot

Yleiset sopimusehdot

Tavarankuljetusvakuutussopimuksessa sovitaan muun muassa seuraavista asioista:

 • Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo
 • Vakuutussopimukseen sisältyvät kuljetukset ja varastoinnit
 • Vakuutusmaksu
 • Vakuutustapahtuman aiheuttaminen
 • Vakuutuskorvaus
 • Vakuutussopimuksen päättyminen
 • Muutoksenhaku

Yleiset kuljetusvakuutusehdot

Kuljetusvakuutusehtojen sisältö on otsikkotasolla seuraava:

 • Vakuutuksen kohde
 • Vakuutusarvo ja vakuutusmäärä
 • Vakuutuksen laajuus tai kattavuus
 • Rajoitukset
 • Vakuutuksen voimassaolo