Vakuutustodistus (Certificate of Open Cover)

Vakuutustodistus laaditaan yleensä vientimyyjän ostaja-asiakkaalle todistukseksi vuosi- tai määräaikaisen kuljetusvakuutuksen voimassaolosta ja sisällöstä. Näin ostaja saa varmuuden siitä, että vakuutus on tietyillä toimituslausekkeilla aina automaattisesti voimassa. Vakuutustodistus ei siis yksilöi kuljetuksia vaan kertoo vakuutussuojan yleiset tiedot: vakuutussopimuksen voimassaoloajan, mitkä kuljetukset on vakuutettu, miten vakuutusmäärä ja korvausperuste on määritelty ja mitä ehtoja sovelletaan.

Vakuutustodistukseen liitetään usein myös korvauksenhakuohjeet ja ostajan paikkakunnan tai maan yhteystiedot vahinkotapauksissa.