Tavarankuljetusvahingon jälkeiset toimet

Kun asiakas vastaanottaa tavaraa tulee hänen tarkastaa tavaran kunto ja reklamoida rahdinkuljettajaa mikäli huomaa tavaran vahingoittuneen kuljetuksen yhteydessä. Näkyvät vauriot tulee ilmoittaa rahdinkuljettajalle heti, mutta piilevien vahinkojen reklamointiaika vaihtelee kuljetusmuodoittain. Kaaviosta näet reklamaatioajat kuljetusmuodoittain (HUOM! 28.12.2019 lähtien kohdan Lentokuljetukset enimmäiskorvaus on 22 SDR/kg):

Tavaran vastaanottajan tulisi lisäksi

  • Estää lisävahinkojen syntyminen ja ottaa vahinkokuvia.
  • Jos vahinkoon voidaan olettaa liittyvän rikos, ilmoittaa asiasta poliisiviranomaisille.
  • Ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön tai paikalliseen haveriagenttiin, joka tarvittaessa järjestää tavarantarkistuksen.
  • Laatia vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoitus on syytä täyttää huolella ja siihen tulee liittää sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen meidän vastuun selvittämiseksi, kuten tavanomainen kuljetusasiakirja, kauppalasku, reklamaatio rahdinkuljettajalle, tarkastuskertomus ja esitetty korvausvaatimus