Kategoria: Rät

Alihankintasopimukset

Kauppasopimuksen ja sitä kautta toimituslausekkeen osapuolia ovat ainoastaan myyjä ja ostaja. Kauppasopimusten velvoitteiden sekä myyjän/ostajan omien etujen hoitaminen edellyttää useita alihankintasopimuksia. Niinpä kaikki alihankkijat kuten rahdinkuljettajat, huolitsijat ja ahtaajat, toimivat joko myyjän tai ostajan...

Toimituslausekkeen valinta

Toimituslauseke on osa kauppasopimusta, jonka osapuolia ovat myyjä ja ostaja. Oikeasta toimituslausekkeesta vastaavat viime kädessä myyjän ja ostajan kustannusvastuulliset päättäjät, kuten myynti- ja ostojohtaja. Logistiikkaorganisaatio voi konsultoida myyjää tai ostajaa, mutta päätös on myyjän...

Toimituslausekkeen muutokset ja täydennykset

Myyjä ja ostaja saattavat päätyä siihen, että jokin Incoterms-toimituslauseke sopisi heille paremmin hieman muutettuna tai täydennettynä. Sopimusvapauden vuoksi se on toki mahdollista. Kuitenkin pääsääntönä muutokset toimituslausekkeeseen eivät ole suositeltavia siitä syystä, että lauseketta ei...

DDP

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020. Delivered Duty Paid (named place of delivery) Incoterms 2010Toimitettuna tullattuna (nimetty toimituspaikka ) Incoterms 2010 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla. Myyjä maksaa...

DAP

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020. Delivered At Place (named place of delivery) Incoterms 2010Toimitettuna määräpaikalle (nimetty toimituspaikka ) Incoterms 2010 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla Myyjä maksaa...

DAT

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020. Delivered At Terminal (named place of delivery) Incoterms 2010Toimitettuna terminaalissa (nimetty toimituspaikka ) Incoterms 2010 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi purettuna ajoneuvosta nimetyssä terminaalissa Myyjä maksaa...

CIP

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020. Carriage and Insurance Paid to (named place of destination) Incoterms 2010Kuljetus ja vakuutus maksettuina (nimetty määräpaikka ) Incoterms 2010 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen nimeämälleen rahdinkuljettajalle...

CPT

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020. Carriage Paid To (named place of destination) Incoterms 2010Kuljetus maksettuna (nimetty määräpaikka ) Incoterms 2010 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen nimeämälleen rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla sovittuna toimitusaikana. Myyjä...

CIF

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020. Cost, Insurance and Freight To (named port of destination) Incoterms 2010Kuljetus ja rahti maksettuina (nimetty määräsatama ) Incoterms 2010 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana....

CFR

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020. Cost and Freight to (named port of destination) Incoterms 2010Kuljetus ja rahti maksettuina (nimetty määräsatama ) Incoterms 2010 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana. Myyjä...