Kategoria: Rät

Finnterms TOP

TOP (nimetty toimituspaikka) Finnterms 2001 Toimitettuna (nimetty toimituspaikka) Finnterms 2001 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle luovuttamalla sen ostajalle nimetyssä määräpaikassa. Tuo paikka voi olla esim. ostajan varasto. Myyjä vastaa kaikista kustannuksista ja riskeistä sovittuun paikkaan...

Finnterms DDU

DDU (nimetty toimituspaikka) Finnterms 2001 Toimitettuna (nimetty toimituspaikka) Finnterms 2001 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut...

Finnterms CIP

CIP (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001 Kuljetus ja vakuutus maksettuina (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen valitsemalleen rahdinkuljettajalle sovittuna toimitusaikana lähtöpaikalla. Myyjä tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan...

Finnterms CPT

CPT (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001 Kuljetus maksettuna (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen valitsemalleen rahdinkuljettajalle sovittuna toimitusaikana lähtöpaikalla. Myyjä tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan Myyjä maksaa...

Finnterms FCA

FCA (nimetty lähtöpaikka) Finnterms 2001 Vapaasti kuljettajalla (nimetty lähtöpaikka) Finnterms 2001 Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle sovittuna toimitusaikana sovitussa toimituspaikassa. Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista,...

Laivausehdot

Liner Term ja Free In/Free Out Termit ovat yleisiä laivausehtoja merikuljetussopimuksissa. Ne määrittelevät kustannusten jakautumisen lastaus- ja purkaussatamissa. Riski siirtyy osapuolten välisen sopimuksen ja noudatettavan lainsäädännön mukaan. ”Liner Term”, linjaehto, tarkoittaa, että osapuolten väliset...

Riskienhallinta

Kauppasopimukseen liittyvät riskit voidaan jakaa kolmeen ryhmään Yllä mainituista ryhmistä ensimmäinen, tavaravakuutuksen kattamat riskit, on suppein. tavarankuljetusvakuutus kattaa tavaran vahingoittumisen tai tuhoutumisen sekä yhteishaverin. Toiseen ryhmään kuuluvat riskit sisältyvät toimituslausekkeeseen. Myyjä vastaa muun muassa...

Hardship Clause

Hardship clause koskee tilanteita, jolloin ulkoisten olosuhteiden muutos asettaa sopimusosapuolen kohtuuttomiin vaikeuksiin velvollisuuksiensa täyttämisessä. Lähtökohta on, että kummallakin osapuolilla on velvollisuus täyttää sopimus, vaikka se olisikin vaivalloisempaa kuin sopimusta tehtäessä oletettiin. Jos kuitenkin velvollisuuksien...

Force majeure clause

Sopimusosapuolet voivat sisällyttää sopimuksensa lausekkeen ylivoimaisesta esteestä, force majeure. Se koskee tilannetta, jossa sopimusosapuoli ei pysty pysyvästi tai ainakaan tilapäisesti täyttämään velvoitteitaan ulkopuolisen, yllättävän, ja ennakoimattoman esteen vuoksi eikä hänellä ole mahdollisuuksia torjua estettä....

Muodollisuudet, pakkaaminen ja toisen avustaminen

Toimituslausekkeet ja muodollisuudet: vienti, tuonti, tullaus, verot Vienti- ja tuontimuodollisuudet kattavat vientiselvityksen, tullauksen (vrt. Huolitsija ja tullaustoiminta), ja tullin maksun ohella myös muut vientiin ja tuontiin liittyvät verot ja kustannukset. Näitä ovat arvonlisävero (esim....