FOB Free On Board

Free On Board (named port of shipment) Incoterms 2020
Vapaasti aluksessa (nimetty laivaussatama) Incoterms 2020
FOB englanniksi, in English

  • Myyjä toimittaa tavarat ostajalle lastaamalla ne ostajan nimeämään alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut ne.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

  • Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä on lastannut tavarat alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana.
  • Ostaja solmii merikuljetussopimuksen.
  • Ostaja maksaa kustannukset, ja vastata tavaroille aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut ne.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet ja mahdolliset läpikulkumaiden muodollisuudet.

LAUSEKE SOPII VAIN KULJETUKSIIN ALUKSELLA SATAMASTA SATAMAAN!

FOB, Free On Board (named port of shipment) Incoterms 2020

FOB-lausekkeen mukaan myyjä toimittaa tavarat ostajalle lastaussatamassa. Myyjä toimittaa tavarat, kun hän lastaa ne ostajan nimeämään alukseen sovitussa laivaussatamassa. Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä on lastannut tavarat alukseen. Samalla jakautuvat kustannukset myyjän ja ostajan välillä ja riski siirtyy myyjältä ostajalle.

Tavaroiden toimittamiseksi ei riitä, että ne jätetään satamaterminaaliin tai laiturille myöhemmin lastattaviksi. Myöskään konttiliikenteeseen lauseke ei sovi.

Näyttönä toimituksesta myyjä saa rahdinkuljettajalta asiakirjan, joka osoittaa tavaroiden olleen lastatun alukseen. Jos asiakirja on konossementti, sen on oltava ”on board” -konossementti. Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja mahdolliset läpikulkumaiden muodollisuudet kuuluvat ostajalle.


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin