CFR Cost and Freight

Cost and Freight to (named port of destination) Incoterms 2020
Kuljetus ja rahti maksettuina (nimetty määräsatama ) Incoterms 2020
CFR englanniksi, in Finnish

  • Myyjä toimittaa tavarat ostajalle lastaamalla ne alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut ne.
  • Myyjä tekee merikuljetussopimuksen ja maksaa rahdin sovittuun määräsatamaan.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

  • Ostaja vastaanottaa toimituksen myyjältä, kun myyjä on lastannut tavarat alukseen lastaussatamassa.
  • Ostaja vastaanottaa tavarat rahdinkuljettajalta määräpaikalla.
  • Ostaja maksaa kustannukset lukuun ottamatta rahtia ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun se on toimitettu.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

LAUSEKE SOPII VAIN KULJETUKSIIN ALUKSELLA SATAMASTA SATAMAAN!

CFR, Cost and Freight to (named port of destination) Incoterms 2020

CFR-lausekkeessa on kaksi kriittistä pistettä. Ne ovat lastaussatama ja määräsatama. Myyjä solmii kuljetussopimuksen valitsemansa rahdinkuljettajan kanssa ja maksaa hänelle rahdin sovittuun määräsatamaan. Toimitus myyjältä ostajalle tapahtuu lähtösatamassa silloin, kun myyjä lastaa tavarat alukseen. Ostaja vastaanottaa tavarat rahdinkuljettajalta toimituslausekkeen yhteydessä mainitussa määräsatamassa, josta myyjä ja ostaja olivat sopineet.

Myyjä maksaa rahdin. Ostaja vastaa toimituksen jälkeisistä kustannuksista lukuun ottamatta rahtia. Purkauskustannukset määräsatamassa kuuluvat ostajan maksettaviksi, elleivät ne sisälly myyjän tekemään kuljetussopimukseen, jolloin myyjä maksaa ne.

Toimitus myyjältä ostajalle on samankaltainen kuin FOB:ssa sillä erolla, että CFR:n mukaan myyjä tekee kuljetussopimuksen.

Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on myyjä. Rahdinkuljettajan sopimus kattaa kuljetuksen lähtösatamasta määräsatamaan.

Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä. Koska toimituksen jälkeinen riski on ostajalla, ostaja esittää rahdinkuljettajalle korvausvaatimuksen mahdollisista kuljetuksen aikaisista vaurioista, tavaran tuhoutumisesta, myöhästymisestä ym. Korvausvaatimuksen esittäjä voi olla ostajan vakuutusyhtiö, jos ostaja on vakuuttanut tavaran kuljetuksen ajalta.

Näyttönä toimituksesta myyjä saa rahdinkuljettajalta asiakirjan, joka osoittaa tavaroiden olleen lastatun alukseen. Jos asiakirja on konossementti, sen on oltava ”on board” -konossementti.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja mahdollisten läpikulkumaiden muodollisuudet kuuluvat ostajalle.

CFR:ssä mainittu määräsatama on satama, jossa ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta. Se EI ole toimituspaikka. Myyjä ja ostaja voivat sopia määräsataman ohella myös lähtösatamasta, jossa toimitus tapahtuu. Toimitussataman mainitseminen kauppasopimuksessa osoittaa, että ostaja on tietoinen omasta vastuustaan.


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin.

Puuttuuko sivustolta jotain? Lähetä täydennysehdotus: info@reijorautauomansaatio.fi