CIF Cost, Insurance and Freight

Cost, Insurance and Freight To (named port of destination) Incoterms 2020
Kuljetus ja rahti maksettuina (nimetty määräsatama ) Incoterms 2020
CIF englanniksi, in English

  • Myyjä toimittaa tavarat ostajalle lastaamalla ne alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut ne.
  • Myyjä tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin sovittuun määräsatamaan.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.
  • Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan puolesta kuljetuksen aikaisten vahinkojen varalta.

  • Ostaja vastaanottaa toimituksen myyjältä, kun myyjä on lastannut tavaran alukseen lastaussatamassa.
  • Ostaja vastaanottaa tavarat rahdinkuljettajalta määräpaikalla.
  • Ostaja maksaa kustannukset lukuun ottamatta rahtia ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun ne on toimitettu.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

LAUSEKE SOPII VAIN KULJETUKSIIN ALUKSELLA SATAMASTA SATAMAAN!

CIF, Cost, Insurance and Freight to (named port of destination) Incoterms 2020

Toimituslauseke on samankaltainen kuin CFR sillä erotuksella, että myyjä vakuuttaa tavaran ostajan puolesta kuljetusvahinkojen varalta.

CIF-lausekkeessa on kaksi kriittistä pistettä. Ne ovat lastaussatama ja määräsatama. Myyjä solmii kuljetussopimuksen valitsemansa rahdinkuljettajan kanssa ja maksaa hänelle rahdin sovittuun määräsatamaan. Toimitus myyjältä ostajalle tapahtuu lähtösatamassa silloin, kun myyjä lastaa tavarat alukseen. Ostaja vastaanottaa tavarat rahdinkuljettajalta toimituslausekkeen yhteydessä mainitussa määräsatamassa, josta myyjä ja ostaja olivat sopineet.

Myyjä maksaa rahdin. Ostaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisistä kustannuksista lukuun ottamatta rahtia. Purkauskustannukset määräsatamassa kuuluvat ostajan maksettaviksi, elleivät ne sisälly myyjän tekemään kuljetussopimukseen, jolloin myyjä maksaa ne.

Toimitus myyjältä ostajalle on samankaltainen kuin FOB:ssa sillä erolla, että CIF:n mukaan myyjä tekee kuljetussopimuksen.

Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on myyjä. Rahdinkuljettajan sopimus kattaa kuljetuksen lähtösatamasta määräsatamaan.

Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä. Koska toimituksen jälkeinen riski on ostajalla, ostaja esittää korvausvaatimuksen mahdollisista kuljetuksen aikaisista vaurioista tai tavaroiden tuhoutumisesta myyjän osoittamalle vakuutusyhtiölle. Se korvaa vahingon vakuutusehtojen mukaisesti ja esittää vaatimuksen regressinä edelleen rahdinkuljettajalle.

Myöhästyminen ei kuulu tavanomaisen tavaravakuutuksen piiriin, joten siitä korvausvaatimuksen esittää ostaja.

Näyttönä toimituksesta myyjä saa rahdinkuljettajalta asiakirjan, joka osoittaa tavaroiden olleen lastatun alukseen. Jos asiakirja on konossementti, sen on oltava ”on board” -konossementti.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja mahdollisten läpikulkumaiden muodollisuudet kuuluvat ostajalle.

Myyjä vakuuttaa tavarat kustannuksellaan ostajan puolesta hyvämaineisessa yhtiössä lastaussatamasta määräsatamaan. Vakuutus kattaa tavaroiden tuhoutumisen, vahingoittumisen ja yhteishaverin. Vakuutus on otettava vähintään minimiehdoin. Käytännössä vakuutus on useimmiten otettu mahdollisimman laajoin ehdoin. Vakuutusarvo on tavaran CIF-arvo+10%. Myyjän tulee antaa ostajalle näyttö vakuutuksen ottamisesta.

CIF:ssä mainittu määräsatama on satama, jossa ostaja vastaanottaa tavarat rahdinkuljettajalta. Se ei ole toimituspaikka.

Myyjä ja ostaja voivat sopia määräsataman ohella myös lähtösatamasta, jossa toimitus tapahtuu. Toimitussataman mainitseminen kauppasopimuksessa osoittaa, että ostaja on tietoinen omasta vastuustaan.


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin.

Puuttuuko sivustolta jotain? Lähetä täydennysehdotus: info@reijorautauomansaatio.fi