Rutiinituotteet ja palvelut ostoportfoliossa

Ostoportfolio ja hankintastrategiat Kraljicin ajattelua soveltaen

Rutiinituotteissa- ja palveluissa on ostajan markkinat, ts. markkinoilla on runsaasti tarjontaa, mutta ko. kategorioiden tulosvaikutus on vähäinen tai korkeintaan keskisuuri.

Yritykselle tällaiset hankinnat kannattaa hoitaa mahdollisimman kustannustehokkaasti, sillä vaikka suora tulosvaikutus onkin vähäinen, saattavat prosessikustannukset nousta yllättävän suuriksi.

Tällä tarkoitetaan sitä, että rutiinituotteiden osalta tilauksen tekeminen, tavaran vastaanotto ja laskun maksaminen voi tulla kalliimmaksi kuin hankittavan tuotteen hinta.

Esimerkiksi ruuvipaketin hakeminen rautakaupasta kahden työntekijän voimin maksaa yritykselle neljän tunnin palkkakulut, lisäksi laskun tarkastuksen, hyväksynnän, maksamisen ja tietohallinnon ajankäytön kulut.

Hankintastrategia näiden kategorioiden osalta onkin tehostaminen, ja ennen kaikkea ostoprosessin ja sitä tukevien järjestelmien, kuten sähköisen ostamisjärjestelmien kehittäminen. Toimittajilla voi olla myös kustannustehokkaita ratkaisuja näiden kategorioiden toimitusten osalta, joista esimerkkinä toimittajan hallinnoima varasto yrityksen tiloissa (VMI – vendor managed inventory), jota edustaja käy täyttämässä määräajoin tai jossa täydennystilaukset lähtevät automaattisesti, jos kulutusta seurataan sähköisesti.

Luonnollisesti näiden kategorioiden osalta ostajan kannattaa käyttää markkinatilannetta hyväkseen, yhdistelemällä tarpeita ja volyymeja yrityksen sisällä ja luomalla mahdollisimman suuria hankintakokonaisuuksia jotka ovat houkuttelevia myyjäyrityksen kannalta.