Paretoajattelu – ABC-luokittelu

Paretoajattelun mukaan 20 prosenttia ostettavista nimikkeistä syö 80 prosenttia ostobudjetista. Tämä ns. 20/80-sääntö pitää paikkaansa liike-elämän monissa eri tilanteissa. Siten 20 prosenttia yrityksen asiakkaista tuo 80 prosenttia liikevaihdosta, katteesta tai asiakasvalituksista. Taulukko 1 havainnollistaa sääntöä.

Nimikkeen koodiOstot (kpl) vuodessaYksikköhinta (euroa)Ostot vuodessa (euroa)Nimikkeen %-osuusKumulatiivinen %-osuusABC-luokka
1234550003015000049 %49 %A
123552004509000029 %78 %A
12365200010200007 %85 %B
1237580020160005 %90 %B
12385100019100003 %93 %B
123951200560002 %95 %C
124051300452002 %97 %C
124152500250002 %99 %C
124253500135001 %100 %C
12435500210000 %100 %C
Taulukko 1. ABC-luokittelu edeltävän 12 kuukauden ostoista.

Taulukon kymmentä nimikettä on edellisen vuoden aikana ostettu yhteensä 306 700 eurolla. Kokonaismäärästä 49 prosenttia eli 150 000 euroa on kulunut nimikkeen numero 1 ostoihin. Nimikkeen 2 ostot ovat vastaavasti 90 000 euroa mikä edustaa 29 prosenttia vuosiostoista. Yhteensä nämä kaksi nimikettä syövät 78 prosenttia ostobudjetista, mutta nimikkeiden kappalemäärästä (10) ne ovat ainoastaan 20 prosenttia. Siten 20/80 –sääntö toteutuu tässäkin tapauksessa.

Listan kaksi arvokkainta nimikettä merkitään A-nimikkeiksi. Seuraavaksi tärkeimmät kolme nimikettä merkitään B-nimikkeiksi ja loput saavat merkinnän C.

Luokkien B ja C jakosääntö näkyy sarakkeessa Kumulatiivinen %-osuus:

  • B-luokkaan kuuluvat nimikkeet sijaitsevat välillä 80,00 – 94,99 prosenttia.
  • C-luokka alkaa kumulatiivisesta prosenttiluvusta 95,00 eteenpäin.

On tyypillistä, että yrityksen vähiten ostetut C-nimikkeet edustavat noin puolta nimikkeiden kokonaisluvusta, mutta syövät ostobudjetista ainoastaan viiden prosentin siivun. Tälle laskentamallille on annettu nimi ABC-luokittelu, käytännössä sitä kutsutaan ABC-analyysiksi.

ABC-luokittelu on ostoportfolion toinen rakennuspalikka, toinen on ostamisen vaikeus eli hankintamarkkinoiden luonne.