Paretoajattelu – ABC-luokittelu

Paretoajattelun mukaan 20 prosenttia ostettavista nimikkeistä syö 80 prosenttia ostobudjetista. Tämä ns. 20/80-sääntö pitää paikkaansa liike-elämän monissa eri tilanteissa. Siten 20 prosenttia yrityksen asiakkaista tuo 80 prosenttia liikevaihdosta, katteesta tai asiakasvalituksista. Taulukko 1 havainnollistaa sääntöä.

Taulukko 1 ABC –luokittelu edeltävän 12 kuukauden ostoista:

Taulukon kymmentä nimikettä on edellisen vuoden aikana ostettu yhteensä 306 700 eurolla. Kokonaismäärästä 49 prosenttia eli 150 000 euroa on kulunut nimikkeen numero 1 ostoihin. Nimikkeen 2 ostot ovat vastaavasti 90 000 euroa mikä edustaa 29 prosenttia vuosiostoista. Yhteensä nämä kaksi nimikettä syövät 78 prosenttia ostobudjetista, mutta nimikkeiden kappalemäärästä (10) ne ovat ainoastaan 20 prosenttia. Siten 20/80 –sääntö toteutuu tässäkin tapauksessa.

Listan kaksi ostetuinta nimikettä merkitään A-nimikkeiksi. Seuraavaksi tärkeimmät kolme nimikettä merkitään B-nimikkeiksi ja loput saavat merkinnän C. Luokkien B ja C jakosääntö näkyy sarakkeessa ”Kumulatiivinen % -osuus”. B-luokkaan kuuluvat nimikkeet sijaitsevat välillä 80,00 – 94,99 prosenttia. C-luokka alkaa siten kumulatiivisesta prosenttiluvusta 95,00 eteenpäin. On tyypillistä, että yrityksen vähiten ostetut C-nimikkeet edustavat noin puolta nimikkeiden kokonaisluvusta, mutta syövät ostobudjetista ainoastaan viiden prosentin siivun. Tälle laskentamallille on annettu nimi ABC-luokittelu, käytännössä sitä kutsutaan ABC-analyysiksi.

ABC-luokittelu on ostoportfolion toinen rakennuspalikka, toinen on ostamisen vaikeus eli hankintamarkkinoiden luonne.