Pullonkaulatuotteet ja -palvelut ostoportfoliossa

Ostoportfolio ja hankintastrategiat Kraljicin ajattelua soveltaen

Tämä ruutu kuvaa tuotteita ja palveluita, joilla on sinänsä vähäinen merkitys yrityksen talouden kannalta, mutta joita tarvitaan välttämättä (esimerkiksi tuotantolaitteiden varaosat) ja joita saa mahdollisesti vain harvalta, tai yhdeltä toimittajalta (ns. myyjän markkinat).

Tällaisissa tilanteissa myyjä pääsee usein määrittämään hintatason, eikä kilpailuttaminen ole realistinen vaihtoehto, sillä vähäisen tarjonnan vuoksi hintataso saattaisi kilpailuttamisen seurauksena jopa nousta. Vaikka näiden hankintojen arvo ei ole suuri, puuttuessaan nämä tuotteet ja palvelut voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Esimerkkinä voisi olla vaikkapa joku harvinainen komponentti, joka puuttuessaan pysäyttää kokoonpanolinjan. Tyypillinen tapa riskin minimoimiseen on varmuusvarasto.

Keskeistä näiden kategorioiden osalta on tunnistaa juuri syyt, miksi tuote tai palvelu on muodostunut pullonkaulaksi, ja pyrkiä analysoimaan mahdollisia vaihtoehtoja. Jos komponentti tai alikokoonpano on alkujaan, jo tuotekehitysvaiheessa, määritelty niin että vaihtoehtoja ei juuri ole, voi olla järkevää avata spesifikaatio tai palvelun sisällönkuvaus uudelleen ja tarkastella sitä kriittisesti. Tässä kohtaa hankinnan on hyvä tehdä yhteistyötä esimerkiksi tuotekehityksen, tuotannon ja palvelupäälliköiden kanssa.

Pullonkaulakategorioiden kohdalla järkevin strategia on yrittää minimoida pullonkaulatuotteiden- ja palveluiden tarve uudelleenmäärittelyllä sekä miettiä muita vaihtoehtoja, kuten korvaavia materiaaleja tai tarpeen eliminoimista kokonaan.