Strategiset tuotteet ja -palvelut ostoportfoliossa

Ostoportfolio ja hankintastrategiat Kraljicin ajattelua soveltaen

Tässä ruudussa ovat yrityksen kannalta tärkeimmät, volyymiltaan ja arvoltaan suurimmat ja merkittävimmät hankinnat, jotka ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittisiä.

Autovalmistajalle tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi moottorien alikokoonpanot, paperinvalmistajalle prosessikemikaalit ja matkapuhelinvalmistajalle mikropiirikortit.

Näiden tuotteiden ja palveluiden osalta on tyypillistä, että markkinoilla on vain muutamia tai vain yksi yritys, joka pystyy tarjoamaan ja tuottamaan kyseisen tuotteen tai palvelun. Kilpailutus ei siten ole mahdollista, ja koska tuotteet ja palvelut ovat luonteeltaan kriittisiä, toimittajan vaihtamiseen ei ole syytä lähteä kevein perustein sillä se voi tulla kalliiksi.

Toisaalta strategisten tuotteiden ja palveluiden osalta on oltava tarkkana, ettei toimittajasta tulla liian riippuvaiseksi jolloin hintojen pitäminen kohtuullisella tasolla voi olla vaikeaa. Strategiset tuotteet ja palvelut ovatkin haastavia hankintoja tässä mielessä.

Koska näissä kategorioissa kilpailutukseen tai toimittajien vaihtamiseen ei ole ainakaan lyhyellä aikavälillä mahdollisuutta, strategisia kategorioita johdetaan tiiviin toimittajayhteistyön kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvien yhteistyösuhteiden luomista niihin toimittajiin, jotka myyvät yritykselle strategisia tuotteita ja palveluita, ja panostamista yhteiseen kehittämiseen. Koska partnershippien rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii ostajayritykseltä paljon resursseja, niitä ei voi olla montaa.

Jos ostoportfoliossa on lukuisia kategorioita ”strategiset tuotteet” –ruudussa, on syytä pohtia, miksi näin on; voidaanko tarve kenties määritellä uudelleen, tai pohtia nykyisille tarpeille muita vaihtoehtoja. Usein yritys on itse sinisilmäisellä toiminnallaan joutunut riippuvuuteen yhdestä toimittajasta, vaikka markkinoilla olisikin kilpailua.

Ostajayrityksen onkin hyvä analysoida säännöllisesti tilannetta näiden kategorioiden osalta ja pohtia, onko markkinoilla tapahtunut muutoksia (esimerkiksi uusia komponentteja, materiaaleja, palveluratkaisuja, toimittajia ), joista strategisten hankintojen kohdalla voisi olla hyötyä.