FCA Free Carrier

Free Carrier (named place of delivery) Incoterms 2020
Vapaasti rahdinkuljettajalla (nimetty toimituspaikka) Incoterms 2020
FCA englanniksi, in English

  • Myyjä toimittaa tavarat ostajalle silloin, kun hän luovuttaa ne ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut ne.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

  • Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä luovuttaa tavarat ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle
  • Ostaja maksaa kustannukset, ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun ne on toimitettu.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.
FCA, Free Carrier (named place of delivery) Incoterms 2020

FCA:n mukaan myyjä toimittaa tavarat ostajalle lähellä myyjää. Myyjä toimittaa tavarat ja ostaja vastaanottaa toimituksen silloin, kun myyjä luovuttaa tavarat ostajan nimeämän rahdinkuljettajan huostaan. Samalla jakautuvat kustannukset ja riski siirtyy myyjältä ostajalle. Myyjä voi toimittaa tavarat ostajalle, käytännössä ostajan rahdinkuljettajalle joko myyjän toimitiloissa tai muussa ostajan nimeämässä paikassa, esimerkiksi rahdinkuljettajan terminaaliin.

Jos ostaja noutaa tavaran myyjän luota ja toimitus tapahtuu myyjän tiloissa, silloin myyjä lastaa tavarat rahdinkuljettajan ajoneuvoon.
Jos sen sijaan toimitus tapahtuu ostajan (ostajan rahdinkuljettajan) terminaaliin, myyjä tuo tavarat terminaaliin ja luovuttaa ne ostajalle saapuvassa ajoneuvossa, josta rahdinkuljettaja purkaa ne terminaaliinsa edelleen kuljetettavaksi.

Näyttönä toimituksesta myyjä saa rahdinkuljettajalta asiakirjan. Kun ostaja noutaa tavaraa myyjältä, tuo asiakirja, esim. rahtikirja, osoittaa, että tavarat on lastattu ostajan kuljetusvälineeseen. Kun myyjä toimittaa tavarat ostajan terminaaliin, toimitus tapahtuu ja riski siirtyy saapuvassa ajoneuvossa, vaikka rahdinkuljettaja antaisi kuitin vastatavaroiden lähtiessä terminaalista.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Myyjälle kuuluvat tavaraan liittyvät kustannukset, ostaja sen sijaan vastaa kuljetukseen liittyvistä kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja mahdolliset läpikulkumaiden muodollisuudet kuuluvat ostajalle.


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin