CIP Carriage and Insurance Paid to

Carriage and Insurance Paid to (named place of destination) Incoterms 2020
Kuljetus ja vakuutus maksettuina (nimetty määräpaikka ) Incoterms 2020
CIP englanniksi, in English

  • Myyjä toimittaa tavarat ostajalle, kun hän luovuttaa ne nimeämälleen rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut ne.
  • Myyjä tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan.
  • Myyjä vakuuttaa tavarat ostajan puolesta kuljetuksen aikaisten vahinkojen varalta.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

  • Ostaja vastaanottaa toimituksen myyjältä, kun myyjä luovuttaa tavarat rahdinkuljettajalle.
  • Ostaja vastaanottaa tavarat rahdinkuljettajalta määräpaikalla.
  • Ostaja maksaa kustannukset lukuun ottamatta rahtia ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut ne.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

Toimituslauseke on samankaltainen kuin CPT sillä erotuksella, että myyjä vakuuttaa tavaran ostajan puolesta kuljetusvahinkojen varalta.

CIP, Carriage and Insurance Paid to (named place of destination) Incoterms 2020

CIP kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavarat ostajalle luovuttaessaan ne rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla. CIP-lausekkeessa on kaksi kriittistä pistettä. Ne ovat toimituspaikka ja määräpaikka. Myyjä solmii kuljetussopimuksen valitsemansa rahdinkuljettajan kanssa lähtöpaikalta toimituslausekkeessa mainittuun määräpaikkaan ja maksaa hänelle rahdin sovittuun päämäärään. Toimitus myyjältä ostajalle tapahtuu lähtöpaikalla silloin, kun myyjä luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle.

Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta toimituslausekkeen yhteydessä mainitulla määräpaikalla, josta myyjä ja ostaja olivat sopineet.

Myyjä maksaa rahdin. Ostaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisistä kustannuksista lukuun ottamatta rahtia. Purkauskustannukset määräpaikalla kuuluvat ostajan maksettaviksi, elleivät ne sisälly myyjän tekemään kuljetussopimukseen, jolloin myyjä maksaa ne.

Toimitus myyjältä ostajalle on samankaltainen kuin FCA:ssa sillä erolla, että CIP:n mukaan myyjä tekee kuljetussopimuksen.

Toimitus voi tapahtua myyjän tiloissa Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on myyjä. Rahdinkuljettajan sopimus myyjän kanssa kattaa kuljetuksen lähtöpaikalta eli toimituspaikalta määräpaikkaan.
Toimitus voi tapahtua myös muussa paikassa, esimerkiksi rahdinkuljettajan terminaalissa.

Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä. Koska toimituksen jälkeinen riski on ostajalla, hän esittää korvausvaatimuksen mahdollisista kuljetuksen aikaisista vaurioista tai tavaran tuhoutumisesta myyjän osoittamalle vakuutusyhtiölle. Se esittää vaatimuksen edelleen regressinä rahdinkuljettajalle.

Riski myöhästymisestä ei kuulu tavanomaisen tavaravakuutuksen piiriin.

Myyjä vakuuttaa tavaran kustannuksellaan ostajan puolesta hyvämaineisessa yhtiössä toimituspaikalta määräpaikalle. Vakuutus kattaa tavaran tuhoutumisen, vahingoittumisen ja yhteishaverin. Vakuutus on otettava enimmäisehdoin (I.C.C.”A”), elleivät osapuolet sovi toisin. Vakuutusarvo on tavaran CIP-arvo+10%. Myyjän tulee antaa ostajalle näyttö vakuutuksen ottamisesta.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja mahdollisten läpikulkumaiden muodollisuudet kuuluvat ostajalle.

CIP:ssä mainittu paikka on määräpaikka, jossa ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta. Se ei ole toimituspaikka.

Myyjä ja ostaja voivat sopia määräpaikan ohella myös toimituspaikasta. Toimituspaikan mainitseminen kauppasopimuksessa osoittaa, että ostaja on tietoinen omasta vastuustaan. CIP on erityisesti konttiliikenteeseen sopiva toimituslauseke. Kontin perusluonteeseen kuuluu toimitus lähtöpaikalta määräpaikkaan. Kontin luovutus rahdinkuljettajalle tai sen vastaanotto rahdinkuljettajalta voi tapahtua missä vain ja käytettävä kuljetusmuoto voi samoin vaihdella. Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun rahdinkuljettaja vastaanottaa kontin.


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin.

Puuttuuko sivustolta jotain? Lähetä täydennysehdotus: info@reijorautauomansaatio.fi