DAP Delivered At Place

Delivered At Place (named place of delivery) Incoterms 2020
Toimitettuna määräpaikalle (nimetty toimituspaikka ) Incoterms 2020
DAP englanniksi, in English

  • Myyjä toimittaa tavarat ostajalle asettamalla ne ostajan käytettäviksi saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut ne.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

  • Ostaja vastaanottaa toimituksen saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla.
  • Ostaja maksaa kustannukset ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut sen.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.
DAP, Delivered At Place (named place of delivery) Incoterms 2020

DAP on D–ryhmän lauseke, Se kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavarat ostajalle ajoneuvossa nimetyssä määräpaikassa, purettavaksi saapuvasta ajoneuvosta ja ilman tuontitullausta. Myyjä vastaa kustannuksista ja riskeistä sovittuun määräpaikkaan saakka. DAP sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin. Se sopii myös konttikuljetuksiin ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

DAP-lausekkeen mukaan toimituspaikkana on myyjän ja ostajan sopima paikka, esim. ostajan varasto. Myyjä toimittaa tavarat sinne saapuvassa ajoneuvossa, josta ostaja voi purkaa sen. Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun hän purkaa tavarat saapuneesta ajoneuvosta.

Myyjä maksaa rahdin. Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on siten myyjä.

Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista sekä mahdollisista läpikulkumaiden muodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja kuuluvat ostajalle.

DAP on erityisesti EU:n sisäiseen kauppaan sopiva toimituslauseke, edellyttäen, että myyjä haluaa kantaa riskit ja kustannukset ostajalle saakka. EU:ssa pakollinen arvonlisävero on tuontimuodollisuutena ostajan maksettava. Jos myyjä maksaisi arvonlisäveron määrämaassa ostajan puolesta, palautuksen hakeminen edellyttää, että myyjä olisi rekisteröitynyt ALV-velvolliseksi kyseisessä maassa tai vähintään sitä, että myyjällä on maassa veroedustaja.

DAP sopii mainiosti muuhunkin kuin EU:n sisäiseen kauppaan. Ylipäänsä on johdonmukaista, että ostaja hoitaa muodollisuudet omassa maassaan.


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin.

Puuttuuko sivustolta jotain? Lähetä täydennysehdotus: info@reijorautauomansaatio.fi