FAS Free Alongside Ship

Free Alongside Ship (named port of shipment) Incoterms 2020
Vapaasti aluksen sivulla (nimetty laivaussatama) Incoterms 2020
FAS englanniksi, in Finnish

  • Myyjä toimittaa tavarat ostajalle asettamalla ne aluksen vierelle lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut ne.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.

  • Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä on asettanut tavarat aluksen vierelle lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana.
  • Ostaja solmii sopimukset tavaroiden lastauksesta alukseen ja merikuljetuksesta.
  • Ostaja maksaa kustannukset, ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut ne.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

LAUSEKE SOPII VAIN KULJETUKSIIN ALUKSELLA SATAMASTA SATAMAAN!

FAS, Free Alongside Ship (named port of shipment) Incoterms 2020

FAS-lausekkeen mukaan myyjä toimittaa tavarat ostajalle lastaussatamassa. Myyjä toimittaa tavarat, kun hän asettaa sen ostajan nimeämän aluksen sivulle. Ostaja vastaanottaa toimituksen aluksen sivulla laivaussatamassa. Samalla jakautuvat kustannukset myyjän ja ostajan välillä ja riski siirtyy myyjältä ostajalle.

Myyjä voi toimittaa tavaran laiturilla aluksen sivulla. Toimitus voi tapahtua myös proomusta aluksen sivulla.

Ostaja, käytännössä hänen alihankkijanaan toimiva ahtaaja, lastaa tavaran alukseen.

Näyttönä toimituksesta myyjä saa rahdinkuljettajalta asiakirjan, joka osoittaa tavaroiden olleen toimitetun aluksen vierelle. Usein käytetty ”on board”-konossementti on enemmän kuin riittävä. On kuitenkin huomattava, että riski siirtyi ostajalle jo laiturilla tai proomussa, lastauksen alkaessa.

Toimitus satamaterminaaliin ei ole riittävä, sillä tavara ei yleensä silloin ole vielä aluksen vierellä. Myöskään laiturille toimitettaessa riski ei siirry ennen, kun paikalla on alus, johon ostaja lastaa tavaran. Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja mahdolliset läpikulkumaiden muodollisuudet kuuluvat ostajalle .


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin.

Puuttuuko sivustolta jotain? Lähetä täydennysehdotus: info@reijorautauomansaatio.fi