DDP Delivered Duty Paid

Delivered Duty Paid (named place of delivery) Incoterms 2020
Toimitettuna tullattuna (nimetty toimituspaikka ) Incoterms 2020
DDP englanniksi, in English

  • Myyjä toimittaa tavarat ostajalle asettamalla ne ostajan käytettäväksi saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut ne.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet ja tuontimuodollisuudet.

  • Ostaja vastaanottaa toimituksen saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla.
  • Ostaja maksaa kustannukset ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut ne.
DDP, Delivered Duty Paid (named place of delivery) Incoterms 2020

DDP on D–ryhmän lauseke. Sen mukaan myyjä vastaa tavaroita toimitettaessa kaikista kustannuksista ja riskeistä sovittuun määräpaikkaan saakka sekä myös tuontimuodollisuuksista määrämaassa. Ostajan vastuulle jää ainoastaan tavaran vastaanotto.

DDP-lausekkeen mukaan toimituspaikkana on myyjän ja ostajan sopima paikka, esim. ostajan varasto. Myyjä toimittaa tavaran sinne saapuvassa ajoneuvossa, josta ostaja voi purkaa sen. Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun hän purkaa sen saapuneesta ajoneuvosta.

Myyjä maksaa rahdin pois lukien purkauskustannukset saapuvasta ajoneuvosta. Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on siten myyjä.

Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä. Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista, mahdollisista läpikulkumaiden muodollisuuksista ja tuontimuodollisuuksista kustannuksineen. Ostajalle ei ole velvollisuutta huolehtia muodollisuuksista.


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin.

Puuttuuko sivustolta jotain? Lähetä täydennysehdotus: info@reijorautauomansaatio.fi