Logistiikkahenkilöstön osaaminen

Logistiikkahenkilöstön osaamiseen vaikuttavat koulutustausta, työ- kokemus, liiketoimintaosaaminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Henkilöstöltä edellytetään sekä monipuolisia henkilökohtaisia ominaisuuksia että liiketaloudellisia ja teknisiä taitoja. Tällaisia ovat muun muassa neuvottelu-, ongelmanratkaisu-, kustannuslaskenta- ja IT- taidot. Yksi logistiikkapäällikön työn haasteista on jatkuva muutos, sillä varsinkin valmistavassa teollisuudessa vaaditaan nopeaa reagointia ja paineensietokykyä.

Nykyään logistiikkahenkilöstöltä vaaditaan siis yhä laajempaa asioiden hallintaa, syvällistä ostajan ja myyjän toiminnan ymmärtämistä sekä aktiivista toimintaa toimittajien ja tuotteiden kehittämiseksi. On syytä korostaa, että mikä tahansa organisaation kilpailuetu onkaan, sen taustalla on henkilöstön osaaminen. Se on pyrittävä säilyttämään ja suojaamaan kilpailuilla markkinoilla ja sen kehittämisestä on jatkuvasti huolehdittava.