Asiakaskäyttäytymisen tuntemus

Asiakaskäyttäytymisen tunteminen on välttämätöntä, jotta palvelutaso voidaan määritellä. Palvelutason toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset on luonnollisesti hinnoiteltava tai muutoin yrityksen tuotto katoaa. Jos asiakas kokee palvelun synnyttävän lisäarvoa, se yleensä haluaa siitä myös maksaa.

Esimerkiksi toimitettaessa huonekaluja asiakkaalle, kuljettaja on tärkeässä asiakaspalvelutehtävässä. Asiakas voi kokea merkittävänä lisäarvotekijänä sen, että hyväkäytöksinen ja palvelualtis kuljettaja kantaa huonekalut sisälle ja kokoaa ne hänen puolestaan. Enää ei kuitenkaan riitä, että asiakasta palvellaan hyvin, vaan sen lisäksi on huolehdittava yhteistyösuhteen kehittämisestä.