Logistiikan johtaminen

Johdanto: Logistiikkaa yritysjohdolle (Google Slides).
(37 dian esitys logistiikasta, sopii esimerkiksi sisäisiin koulutuksiin.)

Logistiikan huomioiminen johtamisessa

Yrityksen kustannusrakenteesta noin 80 % on ostettuja ulkoisia resursseja, muun muassa materiaaleja, komponentteja, ulkoistettuja toimintoja, alihankintoja, järjestelmiä, palveluita ja logistiikkaa. Yrityksen kilpailukyky riippuukin ennen kaikkea siitä, miten tehokkaasti ja ammattimaisesti näitä ulkoisia resursseja osataan etsiä, houkutella, hyödyntää, ohjata, johtaa ja kehittää. Kilpailukyvyn ydin onkin siirtynyt kohti näiden ulkoisten resurssien johtamisen osaamista.

Logistiikan johtamiseen kuuluu suunnittelua, organisointia, valvontaa, ongelmien ratkaisemista ja päätöksentekoa. Päällikön on hallittava taloudellisen toiminnan periaatteet, jotta hän käsittää tulojen ja kustannusten välisen yhteyden ja niiden merkitysten kannattavuudelle. Verkostoitumiskyky ja -halu ovat niin ikään tärkeitä osaamisalueita. Erityisesti päälliköiltä ja johtajilta edellytetään kykyä nähdä kokonaisuus yksittäisen toiminnon sijaan.

Yrityksen ylimmän johdon tärkeimpiä tehtäviä ovat yrityksen kokonaisstrategian ja muiden strategioiden, kuten logistiikkastrategian, yhteensovittaminen niin, että huolehditaan muun muassa toiminnan kannattavuudesta ja asiakastyytyväisyydestä. Logistiikan johtamiskäytänteet ovat muuttuneet takavuosista. Jäykkiä hierarkioita on purettu ja valta ja vastuu ovat siirtyneet organisaatioissa alaspäin. Samalla tiimityö on lisääntynyt ja tuotantosolut ja palvelutiimit tekevät kokonaissuoritteita vaihetyön asemesta.

Yksi mahdollisuus tutustua pontentiaaliseen työvoimaan on työharjoittelu. Toimeen otetulla harjoittelijalla tai jopa kesäharjoittelijalla kannattaa teettää yhtiössä annetuista työtehtävistä opinnäyte. Tutustu logistiikka-alan AMK-opinnäytetöihin Theseus.fi-sivustolla.

Logistiikan Maailma® -tarjoaa käytännönläheistä ja ajantasaista tietoa kaikista logistiikan osa-alueista. Suosittelemme tallentamaan sivuston omien suosikkien joukkoon ja jakamaan tiedoksi koko yrityksen henkilöstölle.

Sivuston vapaasti käytettävästä aineistosta voit myös poimia ja rakentaa omalle yrityksellesi ja henkilöstöllesi sopivan tietopaketin. Mikäli tietopakettia rakentaessa ilmenee puutteita sivuston sisällöissä, pyydämme ilmoittamaan asiasta osoitteeseen info@reijorautauomansaatio.fi

Lisämateriaalia