Palvelutasojen luokitus – ABC

Palvelutasoja voidaan luokitella ja kehittää esimerkiksi ABC (Pareto) -analyysin avulla (Paretoajattelu – ABC-luokittelu). Italialainen ekonomisti ja sosiologi Vilfred Pareton (1848–1923) nimeä kantavaa menetelmää kutsutaan myös 20/80- säännöksi. Sen mukaisesti 20 prosenttia asiakkaista (A-luokka) tuo 80 prosenttia yrityksen liikevaihdosta, myyntikatteista ja asiakasvalituksien määrästä. Vastavuoroisesti valtaosa eli 80 prosenttia asiakkaista (B- ja C-luokat) tuo ainoastaan 20 prosenttia liiketoiminnan volyymista.

20 prosenttia asiakkaista (A-luokka) tuo 80 prosenttia yrityksen liikevaihdosta, myyntikatteista ja asiakasvalituksien määrästä

Paretomaisesti ajatellen paras tulos saadaan aikaan keskittämällä valtaosa asiakaspalvelukapasiteetista tärkeimpiin asiakkaisiin ja nimikkeisiin. A- ja B-luokan tuotteissakaan palvelutason ei tarvitse olla 100 %, vaan se voi olla esimerkiksi 98 %. Se tarkoittaa, että 98 % tilauksista pystytään toimittamaan suoraan varastosta. B-tuotteiden palvelutaso voi olla esimerkiksi 90 % ja C-tuotteiden 85 %. Tällöin tulee luonnollisesti olla huolellinen, että tärkeä asiakas saa kaikissa pyynnöissään A-luokan palvelua, vaikka ostaisikin myös esimerkiksi C-luokan tuotteita. ABC-analyysia käsitellään myös varaston toiminnot ja ohjaus -osiossa (keräily) sekä ostoportfoliossa.