INF-todistukset

Tullilaitoksen INF-todistukset ovat erilaisiin menettelyihin tarkoitettuja apulomakkeita, joita tosin näkee aika harvoin käytettävän:

  • INF 3: Palautustavaran tiedotuslehti
  • INF 4: Hankkijan ilmoituksen tietojen tarkistuslomake
  • INF 6: Väliaikaisen maahantuonnin tiedotuslehti
  • INF 7: Sisäisen jalostuksen tiedotuslehti
  • INF 8: Tullivarastojen, vapaa-alueitten, vapaavarastojen tavanomaisten käsittelyjen tiedotuslehti

Kaikki INF-todistukset on tarkoitus sähköistää vuoteen 2020 mennessä sekä niiden käyttö tullee myös lisääntymään, varsinkin Suomessa käyttö on ollut vähäistä.  Aikataulu tuntuu venyvän. Jalostusten sähköinen INF-palvelu otetaan käyttöön muussa EU:ssa 1.6.2020, Suomessa käyttöönotto on alkanut ainakin osittain 1.10.2020. Käyttö on muutenkin ollut vähäistä. Mainitulla päivämäärällä otettiin Suomessa käyttöön sähköinen jalostusten INF-palvelu, josta päivämäärästä alkaen INF-numero on haettava sähköisesti INF-palvelusta ennen tulli-ilmoituksen antamista. Hakemuksia käsitellään vain virka-aikana eikä sitä voi hakea jälkikäteen. Vienti- ja tuonti-ilmoituksella INF-numero ilmoitetaan koodilla C710. INF-numero tarvitaan:

  • kun jalostus alkaa viennillä ( ulkoinen jalostus EX/IM tai sisäinen jalostus EX/IM )
  • tai menettely koskee useampaa jäsenvaltiota

Menettely tulee laajentumaan myös tilanteisiin , joissa tavaroita viedään korjattavaksi ulkoisessa jalostuksessa.

Sähköinen INF-menettely korvaa aikaisemmat paperiset lomakkeet INF1, INF2, INF5 ja INF9, jonka takia ne on poistettu edellä olevasta luettelosta.