Business Finland

Business Finland on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka aikaisemmin toimi osana Suomen Ulkomaankauppaliittoa. Sen tarkoituksena on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä samalla siihen liittyviä uhkatekijöitä vähentäen.

  • Hanketietopalvelut
  • Innovaatiopalvelut
  • Konsultointipalvelut
  • Maaprofiilit
  • Markkina-aluepalvelut
  • Neuvontapalvelut
  • Näyttelyt
  • Seminaarit Suomessa
  • Julkaisutoiminta

Business Finland eli entinen Finpro on julkaissut muun muassa Messuluettelon, Directory of Finnish Exporters eli suomalaisten viejien luettelon sekä Vientiprosessioppaan.

Business Finland toimii yhteistyössä monien muiden suomalaisten yritysten kehittämiseen paneutuvien palveluorganisaatioiden kanssa, joista mainittakoon Kauppa- ja teollisuusministeriön puheenjohtajuuden alla toimiva FINSIPRO-toimikunta, jonka työhön mm. Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry osallistuu. Finsipro pyrkii tarjoamaan kauppamenettelyjen kehittämiseen ja käyttöönoton edistämiseen toimivan foorumin sekä vuorovaikutussuhteen organisaatioiden, yritysten ja viranomaisten välille.

Muut Finsipron jäsenet ovat: Ulkoasiainministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Kansainvälinen kauppakamari ICC, Keskuskauppakamari, Kauppakamarit, TIEKE tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Tulli, Suomen Kaupan Liitto, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Suomen Logistiikkayhdistys.