Merirahtikirja (Liner Waybill, LWB)

Merirahtikirja on:

  1. rahdinkuljettajan puolesta annettu todistus siinä mainitun tavaran vastaanotosta
  2. sitoumus kuljettaa tavara määräpaikkaan ja siellä luovuttaa asiakirjassa vastaanottajaksi nimetylle henkilölle ilman, että tämän tarvitsee esittää itse asiakirjaa
  3. kuljetussopimus, joka sisältää tai viittaa niihin ehtoihin, joilla tavara on otettu kuljetettavaksi.

Merirahtikirja on aina osoitettava nimetylle vastaanottajalle. Merirahtikirja annetaan vain yhtenä alkuperäiskappaleena laivaajalle. Tavaran saavuttua perille luovutetaan se merirahtikirjassa nimetylle vastaanottajalle ilman merirahtikirjan esittämistä. Tavara voidaan myös luovuttaa vastaanottajan valtuuttamalle henkilölle, mutta tällöin edellytetään kirjallista valtuutusta. Ennen tavaran luovutusta vastaanottajan on myös merirahtikirjan ollessa kyseessä suoritettava määräpaikkakunnalla maksettava rahti ja muut mahdolliset maksut. Oikeusvaikutuksiltaan merirahtikirja vastaa konossementtia muiden kuin siirtokelpoisuuden ja luovutusmenettelyn osalta.

Määräysvalta tavaran kuljetuksen aikana ja määräpaikkakunnalla –
konossementti/merirahtikirja 
konossementti merirahtikirja
kuljetuksen aikana
se, joka esittää ”täyden sarjan” alkuperäiskappaleita tavaran lähettäjä
määräpaikkakunta
se, joka esittää alkuperäiskappaleen (varustettuna yhtenäisellä siirtosarjalla) se, joka on rahtikirjassa vastaanottaja

Esimerkki merirahtikirjasta.