Asete / vekseli, valtakirja, saapumisilmoitus, huolintaohje / laivausohje

Asete / vekseli

Vekseli on määrämuotoinen sitoumus, jossa vekseliosallisten maksuvelvollisuus on tavallista ankarampi. Käytännössä vekselit ryhmitellään seuraavasti:

 • asetetut vekselit eli asetteet
 • omat vekselit

Eri maiden vekselit poikkeavat toisistaan. Suomen vekselilain mukaan on vekselisitoumuksen muotoon nähden noudatettava sen valtion lakeja, missä vekseli on allekirjoitettu. Suomen vekselilain mukaisesti laadittu vekseli on yleensä pätevä kaikissa maissa.

Vekseliä käytetään ulkomaankaupassa yleisesti maksusuorituksen vakuutena, kun ostajalle myönnetään maksuaikaa. Tätä vekseliä nimitetään tavaravekseliksi ja siihen edellytetään ostajan hyväksyntää. Hyväksyttyä vekseliä nimitetään myös tunnusteeksi. Vekseli voidaan jättää pankille perittäväksi, ellei sitä myydä pankille (diskontata). Diskonttauksessa vekseli toimii rahoitusvälineenä.

Vekselilomake täytetään seuraavasti:

 1. Päiväys, joka voi olla esimerkiksi laskun päivämäärä tai joku muu sovittu päivä.
 2. Vekselin erääntyminen merkitään tapauksesta riippuen seuraavasti:
  • näytettäessä at sight tai av (avista)
  • määrättynä päivänä esim. 19th March, 2010
  • määrätyn ajan kuluttua päiväyksestä. Eräpäivämerkinnän ”90 days date” kohdalla päiväys sovitaan erikseen, useimmiten laivausajankohdaksi, jolloin esimerkiksi konossementin päivämäärä tulee myös vekselin asettamispäivämääräksi
  • määrätyn ajan kuluttua esittämisestä esim. ”90 days after presentation” tai ”90 days sight”, jolloin vekselin hyväksyminen olisi ehdottomasti päivättävä. Yleinen käytäntö on, että hyväksymismerkintä päivätään pankin esittämispäiväystä seuraavalla päivämäärällä.
 3. Mikäli vekselin maksupaikka on toinen kuin maksajan paikkakunta, on vekselissä selvästi oltava maininta vekselin maksupaikasta (domisiliointi).

Antaessaan vekselitakauksen (avaali) ostajan pankki lisää vekseliin tekstin ”Guaranteed for the acceptor”. Remburssin yhteydessä edellytetään poikkeuksetta, että vekseliin merkitään minkä remburssin puitteissa vekseli on asetettu.

Valtakirja

Finnairin rahtiosaston tai Valtionrautateiden pankille osoitetun tavaran saapumisilmoituksen perusteella laaditaan valtakirja.

Valtakirja esiintyy usein myös rahdinkuljettajan tai huolitsijan rutiineissa silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran tuonnissa esim. toiselle huolintayritykselle tai vastaanottajalle itselleen tullausta varten.

Valtakirjaa käytetään usein verovalitusten, vero-oikaisujen ja tullinpalautusten kohdalla, jossa huolitsija hakee tullilta oikaisua verotuspäätökseen maahantuojan puolesta. Maahantuoja laatii yksilöidyn valtakirjan tai antaa avoimen asianajovaltakirjan huolitsijalle.

Saapumisilmoitus

Saapumisilmoitus on rahdinkuljettajan ilmoitus maahantuojalle saapuvasta tavaraerästä ja se sisältää toimitusta koskevat tiedot.

Mikäli rahdinkuljettaja hoitaa myös tullauksen, pyytää hän saapumisilmoituksessa tullauksessa tarvittavat asiakirjat maahantuojalta. Saapumisilmoitus voidaan toimittaa asiakkaalle postitse, telefaxilla, sähköpostitse tai erikseen sovitulla tavalla.

Huolintaohje / laivausohje

Huolintaohje sisältää toimeksiannon huolitsijalle/rahdinkuljettajalle, jossa kerrotaan mm. kuljetusta koskevat erikoisvaatimukset.

Huolintaohje voi olla vapaamuotoinen toimeksiantajan laatima ohje tai huolitsijan toimesta tätä tarkoitusta varten laadittu lomake. Huolintaohjeena voi toimia myös asiakirjakopio ko. kauppatapahtumasta, kuten esim. tilaus tai tilausvahvistus. Usein huolintaohje on jatkuva, vakiintunut toimintamalli huolitsijan ja tämän asiakkaan välillä.

Kunnollisen huolintatoimeksiannon merkitys kasvaa käytettäessä muita tullimenettelyjä kuin tavanomainen osto tai myynti.

Kirjallista toimeksiantoa suositellaan käytettävän aina kun toimeksianto sisältää perimistehtävän tai vakuutustehtävän.

Vaikkakin huolinta-, kuljetus- tai laivausohje on aikanaan muodostanut merkittävän osan kuljetustapahtumaa on erillisten ohjeitten käyttäminen sähköisenä aikakautena tuntuvasti vähentynyt, hyvin usein vakiintunut käytäntö asiakkaan ja kuljetus- tai huolintaliikkeen välillä on muodostanut ohjeistuksen. Varsinkin vaikeammissa tilanteissa kuten eräät harvinaiset tullimenettelyt selkeä ohje olisi kyllä eduksi.