Alkuperätodistus

Mikäli halutaan päästä osallisiksi kauppasopimuksessa sovituista tullinalennuksista, vaaditaan useissa maissa esitettäväksi alkuperätodistus, josta ilmenee tavaran alkuperämaa. Usein alkuperätodistuksen antaminen on uskottu myyjämaan kauppakamarille ja vapaakauppasopimusten alkuperätodistusten ja -selvitysten osalta myyjämaan tulliviranomaisille tai muille erikseen nimetyille viranomaisille.

 • perusalkuperäselvitys, joka on käytössä useimmissa sopimuksissa
 • lähetyskohtainen todistus, joka annetaan kirjallisesta hakemuksesta
 • viejä tai tämän vastuulla toimiva valtuutettu edustaja laatii ja allekirjoittaa hakemuksen tulliviranomaiset vahvistavat, Turkin A.TR.1.-todistuksessa itsevahvistusoikeus mahdollinen tullilaitoksen luvalla määrämuotoisella leimalla
 • voimassaoloaika vaihtelee eri sopimuksissa, yleisimmin neljä kuukautta
 • voidaan antaa myös jälkikäteen, kaksoiskappaleena tai korvaavana todistuksena myös silloin, kun osoitetaan, että aikaisemmin annettua todistusta ei ole määrämaassa hyväksytty teknisistä syistä, esim. todistuksen virheellisen tai epätäydellisen täytön vuoksi.

Viejän ilmoitus kauppalaskussa

 • määrämuotoinen lauseke, joka sijoitetaan pääsääntöisesti kauppalaskuun
 • viejä laatii ja allekirjoittaa
 • kuka tahansa viejä voi käyttää, jos lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvo ei ylitä 6000 euroa tai erikseen kussakin valuutassa määriteltyjä arvorajoja (ks. luku Ulkokauppa)
 • voimassa neljä kuukautta ilmoituksen antopäivästä lukien
 • annetaan viennin yhteydessä maassa, josta tavarat lähetetään
 • valtuutettu viejä antaa samansisältöisen kauppalaskuilmoituksen ja voi käyttää sitä lähetyksen arvosta riippumatta. Tullilaitoksen viejälle antaman luvan numero on merkittävä ilmoitukseen. Ilmoitusta ei tarvitse allekirjoittaa käsin.

Alkuperätodistus – Form A ja vähitellen alkuperävakuutus

 • käytetään kehitysmaakohtelun (GSP) saamiseksi yhteisössä
 • edunsaajamaan viranomaiset antavat todistuksen viejän hakemuksesta tai alkuperävakuutuksen viejä
 • tavaran toimittajan ilmoitus

Hankkijan ilmoitukset

Voidakseen todistaa myydyn tavaran käyttökelpoisuuden raaka-aineena, komponenttina tai muuten myytäessä ko. tavaraa sellaisiin maihin, joiden kanssa Euroopan unionilla on jokin tullietuuskohteluun oikeuttava sopimus, käytetään ns. tavaran toimittajan ilmoituksia (aikaisempi kuvaavampi nimi oli hankkijan ilmoitus), jotka voidaan tavarakohtaisesti kirjoittaa myytävän tavaran kauppalaskuun tai muuhun asiakirjaan tai jotka voidaan antaa erillisellä asiakirjalla seuraavasti:

 • kertaluontoinen eräkohtainen todistus
 • vuoden kerrallaan voimassa oleva todistus
 • todistuksessa mainittava, mihin Euroopan unionin sopimiin sopimuksiin (esimerkiksi EU-Norja-kauppa) se soveltuu
 • mikäli myyty tavara ei ole kokonaisuudessaan itsessään ns. alkuperätuote, voidaan todistus antaa myös siihen sisältyvästä alkuperätuoteosuudesta

Kaikki vaihtoehdot ilmoituksista suomen- ja englanninkielisinä löytyvät tullilaitoksemme Internet-sivuilta.