Kuivasatama

Kuivasatama on terminaali, johon kerätään kaikki tai osa satamaan kulkevista yksiköistä ja kuljetetaan ne runkokuljetuksena suoraan satamaan; tai vaihtoehtoisesti satamasta kuljetetaan yksiköt runkokuljetuksena kuivasatamaan ja jakelu yksittäisille vastaanottajille tapahtuu vasta kuivasatamasta.

Kuljetusmuodon vaihdon lisäksi kuivasatamat tarjoavat satamankaltaisia palveluita esimerkiksi rahdin yhdistämistä, varastointia, varikkoja, konttien huoltoa sekä tullausta. Lisäksi kuivasatamaa varten tarvitaan tulli- ja varastotilaa.

Kuivasatamakonseptin avulla satama voi ulkoistaa tietyn määrän palveluistaan sisämaahan ja vähentää siten esimerkiksi työvoimakustannuksiaan. Lisäksi suurten erien runkokuljetukset kuivasatamasta merisatamaan ovat taloudellisempia ja ympäristöllisempiä kuin yksittäiset kuljetukset. Suuret erät runkokuljetuksissa mahdollistavat myös rautatiekuljetusten vaatimat kokojunat, ja siten yksikköjen (kontit, perävaunut) kuljettamisen rautateillä.

Lue lisää: Kouvolan kuivasatama.

Kuva 1. Erilaisia kuivasatamakonsepteja (Lähde: Kuivasatama.fi).