Kouvolan kuivasatama

Kouvolassa otetaan alkuvuodesta 2023 käyttöön Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama, eli intermodaaliterminaali, josta on rautatie- ja maantieyhteydet kaikkiin Suomen satamiin. Kuivasatama välittää vienti- ja tuontilasteja ja monipuolistaa Suomen sisäisten rautatiekuljetusten mahdollisuuksia.

Ilmakuva kuivasatama-alueesta. Suuri terminaalialue metsikköisen maaston keskellä.
Havainnekuva Kouvolan kuivastamasta.

Sataman tavoin toimivan Kouvola RRT:n yhteydet, kapasiteetti ja palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien toimijoiden käytettävissä. Kuivasatamassa voivat toimia muun muassa huolinta-, kuljetus-, tavarankäsittely-, varastointi- ja terminaalipalveluita tarjoavat yritykset. Kaikille toimijoille avoin rautatie- ja maantieterminaali mahdollistaa rautatierahtiliikenteen hyödyntämisen myös sellaisille toimijoille, joilla ei ole omaa raideyhteyttä.

Kuivasatamassa on mahdollista käsitellä esimerkiksi erilaisia kontteja ja muita rautatieliikenteen suuryksiköitä, puutavaraa sekä projektilasteja. Terminaaliin tulee reefer-konttien säilytysmahdollisuus sähköpaikkoineen sekä IMO-kenttä, jossa voidaan tilapäisesti säilyttää vaarallisten aineiden yksiköitä. Kouvola RRT voi palvella myös yhdistettyjen kuljetusten Etelä-Suomen terminaalina. 

Kuivasatama mahdollistaa uusien toimintamallien ja palvelumuotojen kehittämisen ja käytön, ja vastaa osaltaan tarpeeseen rataverkon paremmasta hyödyntämisestä kuljetuksissa. Kouvola RRT on EU:n liikenteen ydinverkon TEN-T:n ainut rautatie- ja maantieterminaali Suomessa.

Tehokkuutta rahtiliikenteen tarpeisiin

Kouvola RRT:ssa yli kilometrin pituisia junia voidaan lastata ja purkaa kokonaisina. Juna voidaan ajaa terminaaliraiteille suoraan sähköveturilla ilman vaihtotöitä. Muualla pitkät junat pilkotaan osiin, mikä aiheuttaa edestakaista liikennettä, ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Kouvolan kuivasatama tulee olemaan Suomen tehokkain junien lastaus- ja purkupaikka, joka palvelee erityisesti satamiin suuntautuvaa liikennettä. 

Kuivasatama mahdollistaa rataverkon monipuolisemman hyödyntämisen Suomen sisäisissä kuljetuksissa. Kouvolaan on mahdollista kerätä lasteja yhteen rautateitse tapahtuviin runkokuljetuksiin tai vastaavasti jakaa rautateitse tuotuja isoja eriä pienemmiksi maanteitse tapahtuvaa jakelua varten.  

Kouvolan kuivasatama vastaa EU:n ilmastotavoitteisiin

EU:n tavoite on siirtää yli 300 km:n maanteiden tavarankuljetukset muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen. Tavoitteena on 30 % siirtymä vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 % siirtymä vuoteen 2050 mennessä. Siirtämällä rahteja soveltuvin osin teiltä raiteille on mahdollista pienentää rahtiliikenteen ilmastovaikutusta.

Yhdistetyt juna-kuorma-autokuljetukset vähentäisivät liikennettä ja CO2 -päästöjä tehokkaasti myös Suomen sisäisessä liikenteessä.

Railgate Finland hallinnoi terminaalia satamayhtiön tavoin

Railgate Finland Oy hallinnoi ja kehittää Kouvola RRT:n 42 ha:n laajuisia alueita. Hallinnointiyhtiö vuokraa alueella toimiville yrityksille terminaalin kenttäalueita ja toimistotiloja, ja vastaa terminaalin teknisten järjestelmien ylläpidosta sekä alueen liikennejärjestelyistä. Erilaisista tavarankäsittelypalveluista vastaavat alueelle sijoittuvat yritykset: terminaalioperaattorit, varastointipalvelujen tarjoajat sekä huolinta- ja kuljetusliikkeet. 

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT on Kouvolan kaupungin ja Väyläviraston yhteishanke, joka on saanut rahoitusta EU:lta. Kouvolan kaupungin omistama terminaali tulee toimimaan sataman tavoin ja sitä hallinnoi Kouvola Innovationin tytäryhtiö Railgate Finland Oy. Kouvola RRT on EU:n liikenteen ydinverkon TEN-T:n ainut rautatie- ja maantieterminaali Suomessa. Terminaali otetaan käyttöön alkuvuodesta 2023.

Lue lisää Kouvolan RRT -sivustolta.