Rauman satama

Ilmakuva Rauman satamasta.
  • Rauman Satama on Suomen 3 suurin ulkomaanliikenteen yleis- ja konttisatama (2015)
  • Käytetyt kuljetusmuodot: kontit, roro, lolo, kuivat ja nestemäiset irtolastit, projektilastit.
  • 70 % markkinaosuus länsirannikon konteista välillä Turku – Tornio
  • Satamassa lastina mm. paperia, sellua, sahatavaraa, kappaletavaraa kuten maatalouskoneita ja tuulimyllyn osia, voimalaprojekteja jne. sekä kuivaa ja nestemäistä irtotavaraa kuten kaoliinia, viljaa sekä lipeää, polttoaineita, mäntyöljyä ja muita nesteitä
  • Satamanpitäjä Rauman Satama Oy. Toimintaa mm. satama-alueen ja Rauman seudun logistiikkatoiminnan kehittäminen, kenttäalueiden ja toimistotilojen vuokraus, alusten irrotus ja kiinnitys sekä vesi- ja jätehuolto, vesialueiden, laitureiden, rautateiden, teiden sekä kenttien rakentaminen ja kunnossapito, alueturvallisuus. Henkilöstöä n. 30 hlö.
  • 04/2016 -12/2017 käynnissä sataman historian suurimmat investointiurakat: konttiterminaali kasvaa, konttilaituri pitenee 3-kertaiseksi, Rihtniemen väylä syvennetään Väylän kanssa 12 metriin. Näin Raumalle pääsee entistä suuremmat laivat ja satamasta voidaan kuljettaa yhä enemmän lastia.
  • Rauman satamaan johtaa sujuvat rautatie- ja tieyhteydet erityisesti Satakunnasta, Pirkanmaalta, Keski-Suomesta sekä Pohjanmaalta. Raumalta lähtee johtavien konttivarustamoiden toimesta yli 20 alusta viikossa Euroopan pääsatamiin sekä Yhdysvaltoihin, jonne matka kestää vain 11 päivää.

Lastinkäsittely

Rauman satamassa lastinkäsittelystä vastaavat satamaoperaattorit alustyypeittäin/tavaralajeittain seuraavasti:

  • Ro-ro, sto-ro, lo-lo sekä kontit: Euroports Finland Oy.
  • Nesteet (mm. öljyt, kemikaalit): Baltic Tank Oy, Rauma Terminal Services Oy, Forlogistics Oy, Kiilto Oy.
  • Bulk (mm. kaoliini, vilja, lannoitteet): Euroports Finland Oy, Suomen Viljava Oy, Chemec Oy.

Muiden palveluntarjoajien yhteystiedot löydät sataman kotisivuilta.

Turvallisuus

Yhdessä Rauman satama-alueen toimijat tavoittelevat asemaa Suomen turvallisimpana satamana. Tähän päästään tiiviillä yhteistyöllä ja huomioimalla kaikessa toiminnassa turvallisuusnäkökohdat. Yksi toimenpide sataman yleisen ja liikenneturvallisuuden kehittämiseksi on kaikkien avoimesti käytössä oleva turvallisuusperehdytys.

Lisätietoa
Rauman sataman palveluista löydät sataman kotisivuilta sekä vuosittain julkaistavasta Satamakäsikirjasta.

Päivitettyä tietoa Rauman sataman laivaliikenteestä.