Rauman satama

Ilmakuva Rauman satamasta.
  • Rauman Satama on Suomen 4 suurin ulkomaanliikenteen yleis- ja konttisatama (2023).
  • Käytetyt kuljetusmuodot: kontit, roro, lolo, kuivat ja nestemäiset irtolastit, projektilastit.
  • 80 % markkinaosuus länsirannikon konteista välillä Turku – Tornio.
  • Satamassa lastina mm. paperia, sellua, sahatavaraa, kappaletavaraa kuten maatalouskoneita ja tuulimyllyn osia, voimalaprojekteja jne. sekä kuivaa ja nestemäistä irtotavaraa kuten kaoliinia, viljaa sekä lipeää, polttoaineita, mäntyöljyä ja muita nesteitä.
  • Satamanpitäjä Rauman Satama Oy. Toimintaa mm. satama-alueen ja Rauman seudun logistiikkatoiminnan kehittäminen, kenttäalueiden ja toimistotilojen vuokraus, alusten irrotus ja kiinnitys sekä vesi- ja jätehuolto, vesialueiden, laitureiden, rautateiden, teiden sekä kenttien rakentaminen ja kunnossapito, alueturvallisuus. Henkilöstöä n. 24 hlö.
  • Järviluodon satamalaajennuksen esivalmistelut ovat käynnissä. Lisää satama-aluetta tulee ensimmäisessä vaiheessa olemaan noin 65ha, laajennusalue yhdistyy rauta- ja maanteitse olemassa oleviin kuljetusyhteyksiin. Alueen kaavoitusprosessi on käynnissä ja alueen kaava tukee monipuolista teollista- sekä logistista sijoittumista. Rauman satamaan johtaa sujuvat rautatie- ja tieyhteydet erityisesti Satakunnasta, Pirkanmaalta, Keski-Suomesta sekä Pohjanmaalta. Raumalta lähtee johtavien konttivarustamoiden toimesta yli 20 alusta viikossa Euroopan pääsatamiin sekä Yhdysvaltoihin, jonne matka kestää vain 11 päivää.

Lastinkäsittely

Ilmakuva Rauman satamasta, etualalla kolme laivaa.

Rauman satamassa lastinkäsittelystä vastaavat satamaoperaattorit alustyypeittäin/tavaralajeittain seuraavasti:

  • Ro-ro, sto-ro, lo-lo sekä kontit: Euroports Finland Oy; Depot service Rauma Oy, Medlog Oy.
  • Nesteet (mm. öljyt, kemikaalit): Baltic Tank Oy, Rauma Terminal Services Oy, Samat Oy.
  • Bulk (mm. kaoliini, vilja, lannoitteet): Euroports Finland Oy, Suomen Viljava Oy, Oatmill Finland Oy, Chemec Oy.

Muiden palveluntarjoajien yhteystiedot löydät sataman kotisivuilta.

Havainnekuva: Ilmakuva, jossa etualalla suunnitteilla olevia teollisuusrakennuksia.
Havainnekuvaa Järviluodon Satamalaajennuksesta.

Turvallisuus

Yhdessä Rauman satama-alueen toimijat tavoittelevat asemaa Suomen turvallisimpana satamana. Tähän päästään tiiviillä yhteistyöllä ja huomioimalla kaikessa toiminnassa turvallisuusnäkökohdat. Yksi toimenpide sataman yleisen ja liikenneturvallisuuden kehittämiseksi on kaikkien avoimesti käytössä oleva turvallisuusperehdytys.

Lisätietoa

Lisätietoa Rauman sataman palveluista löydät sataman kotisivuilta sekä vuosittain julkaistavasta Satamakäsikirjasta.

Päivittyvää tietoa Rauman sataman laivaliikenteestä.