HaminaKotka satama

HaminaKotka Satama Oy sijaitsee Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajapinnassa. Satama on E18- moottoritien ja rautatieyhteyksien välittömässä läheisyydessä. Loistavan sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä ansiosta HaminaKotkan satama on merkittävä kauttakulkureitti ja kaikkien kuljetusmuotojen keskipiste.

Ilmakuva satamasta, kontteja, varastohalleja ja laivoja.
HaminaKotkan satama, Mussalo.

HaminaKotka on Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama, josta on säännölliset yhteydet kaikkiin merkittäviin satamiin Euroopassa ja sitä kautta muualle maailmaan. Tonneissa mitattuna HaminaKotkan kautta kulki noin 18,1 miljoonaa tonnia vuonna 2019. Samana vuonna satamanosissa vieraili n. 3200 laivaa.

Satamayhtiö syntyi toukokuussa 2011, kun Haminan ja Kotkan satamat fuusioituivat. Yhtiön omistavat Kotkan (60 %) ja Haminan (40 %) kaupungit. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kotkan Mussalossa. HaminaKotka Satama Oy työllistää noin 70 henkilöä ja yrityksiä alueella on noin 170.

Satamanosat

HaminaKotkan satama koostuu seitsemästä satamanosasta: Mussalo, Hietanen, Hietanen Etelä, Kantasatama, Sunila, Halla ja Hamina. Näistä kaikki muut paitsi Haminan satama sijaitsevat Kotkan talousalueella. Yhteensä nämä satamanosat kattavat noin 1100 hehtaaria maa-aluetta ja 1400 hehtaaria merialuetta. Varastotiloja alueilla on yhteensä miljoonan neliömetrin verran, ja säiliökapasiteettia 1,1 miljoonalle kuutiometrille. Laivapaikkoja HaminaKotkassa on 69. Yhteensä HaminaKotkan satamanosissa on noin 80 kilometriä rautatietä. Raideleveys on sama kuin Venäjällä, mikä mahdollistaa suorat rautatiekuljetukset rajan yli itään.

Ilmakuva satamasta, laivoja, varastoja, säilöitä nesteille ja kaasuille.
HaminaKotkan satama, Hamina.

Mussalo

Mussalon satamanosa sisältää kontti-, bulk- ja nesteterminaalin sekä Jänskän satamanosan. Mussalossa on myös terminaalialue, jossa on runsaasti varastotiloja ja huolinta-alan yrityksiä. Yhteensä Mussalossa on yli 20 laivapaikkaa. Konttiterminaalissa käsitellään suurin osa Suomen vienti- ja transitoliikenteestä ja se on yksi Itämeren vilkkaimmista terminaaleista. Kuivabulk-terminaalissa käsitellään puolestaan tuonti- ja transitotuotteita. Nesteterminaalissa 200 000 kuutiometrin säiliökapasiteetin ansiosta on mahdollista varastoida kemikaaleja ja tarjota lisäarvopalveluja.

Mussalon satamanosassa on tarjolla valmista tonttimaata logistiikkayritysten käyttöön sekä valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Sataman porteista kulkeekin vuorokaudessa jopa yli 4000 ajoneuvoa. Ennen sataman sisäänmenoportteja sijaitsee kansainvälinen toimistokeskus Merituuli. Toimistokeskus sisältää muun muassa 155-paikkaisen lounasravintolan, Tullin sekä toimistotiloja yli 10 000 neliömetriä, joissa toimii useita yrityksiä.

Hamina

Haminan satamanosassa käsitellään nestebulk-, kuivabulk-, kontti-, RoRo-, kaasu-, projekti- ja konventionaalisia lasteja. Se onkin palveluiltaan Suomen monipuolisin satama-alue. Satamanosa on kooltaan lähes 500 hehtaarin kokoinen ja sinne on erinomaiset maantie- ja rautatieyhteydet. Laivapaikkoja Haminassa on yhteensä 28.

Haminan satamanosa on erikoistunut sahatavaran vientisatamana. Haminassa käsitellään myös sellua, haketta, paperia, kartonkia ja erilaisia bulk-tuotteita. Suomen sahatavaraviennistä vuonna 2019 HaminaKotkan kautta kulki yli 45 prosenttia.

Haminan satamanosan neste- ja kaasuterminaali on Suomen merkittävin kemikaalikäsittelyn keskittymä. Terminaalin operaattorit pystyvät kerralla varastoimaan yli puoli miljoonaa kuutiota kemikaaleja. Haminassa on tarjolla myös vapaita tontteja teollisuuden ja logistiikkayritysten käyttöön.

Haminan satamanosan teollisuus- ja yritysalueen läheisyydessä sijaitsee toimistokeskus Kuorsalo. Rakennuksessa on neuvottelutiloja, ravintolapalveluita ja lähes 6000 neliömetriä toimistotiloja yrityksille.

Hietanen

Hietasen satamanosa koostuu kuudesta laivapaikasta. Alueella käsitellään RoRo-kuljetuksina metsäteollisuustuotteita, pääosin paperia, sekä ajoneuvoja ja työkoneita kuljettavia laivoja. Hietasen satamanosa sisältää sadan hehtaarin kokoisen autoterminaalin, jonka lisäksi alueella on lähes kymmenen hehtaaria katettua varastotilaa.

Hietanen Etelä

Hietanen Etelässä käsitellään suurimmaksi osaksi kuivabulk-lasteja. Laivapaikkoja satamanosassa on neljä kappaletta. Ennen nimenmuutosta Hietanen Etelä tunnettiin nimellä Puolanlaituri, koska se oli keskittynyt Puolasta saapuvien hiililaivojen purkamiseen.

Kantasatama

Kotkan vanhimmassa satamanosassa käsitellään edelleenkin lähinnä metsäteollisuuden tuotteita. Kantasataman toiminta on kehittymässä tavaraliikenteestä matkustaja- ja risteilyliikenteen käyttöön.

Sunila

Sunilan satamanosa sisältää neljä laivapaikkaa, joista satamanosassa toimiva Sunila Oy omistaa kaksi. Satamaan tuodaan pääasiassa raaka-aineita metsäteollisuuden tarpeisiin, jonka lisäksi Sunilassa lastataan vientisellua.

Halla

Hallan satamanosa on laivapaikoiltaan HaminaKotkan pienin, sisältäen kaksi laivapaikkaa. Satamanosassa käsitellään konventionaalisia lasteja ja merkittävimpiä tavaravirtoja ovat viennin osalta valmiit metsäteollisuustuotteet, jonka lisäksi satamanosassa on myös raaka-aineiden tuontia. Hallassa olevat laivapaikat ovat luotuja erityisesti LoLo-aluksille.

Päivitettyä tietoa HaminaKotkan laivaliikenteestä.