HaminaKotka satama

HaminaKotka satama on monipuolinen yleissatama, joka tarjoaa erinomaiset toimintaedellytykset kansainväliselle kaupalle ja teollisuudelle ja toimii tärkeänä solmukohtana Euroopassa ja Itämeren alueella.

Säännöllinen linjaliikenne Manner-Euroopan satamiin, sama raideleveys Venäjän ja IVY-maiden kanssa, sujuvat maantieliikenneyhteydet, E18-moottoritie, valmis infrastruktuuri ja kattava logistiikkapalveluiden valikoima ovat tehneet HaminaKotkan satamasta merkittävän logistiikkakeskittymän.

HaminaKotka on konttisatama, nestemäisten- ja kuivabulk-tuotteiden satama, kaasusatama, RoRo-satama ja projektisatama. Suurimpana yleissatamana Suomessa HaminaKotka palvelee täydellisesti niin Suomen vientiteollisuutta, kuin kauttakulkuliikennettä ja kansainvälisiä suurprojekteja.

HaminaKotka on erikoistunut myös vaativien projektikuljetusten käsittelyyn sekä luonut edellytyksiä teollisuuden sijoittumiselle sataman palvelualueelle. Satama-alue on suunniteltu vastaamaan pitkän aikavälin kasvua, joten alueella on runsaasti tilaa yritysten investointeja ja laajennuksia varten.

HaminaKotkan kautta kulki 14,1 miljoonaa tonnia vuonna 2023. Samana vuonna satamanosissa vieraili n. 2265 laivaa.

Satamayhtiö syntyi toukokuussa 2011, kun Haminan ja Kotkan satamat fuusioituivat. Yhtiön omistavat Kotkan (60 %) ja Haminan (40 %) kaupungit. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kotkan Mussalossa. HaminaKotka Satama Oy työllistää noin 70 henkilöä ja yrityksiä alueella on noin 170.

Ilmakuva satamasta. Näkyvissä aallonmurtaja, kontteja, nostureita ja teollisuushalleja ja rakennuksia.
HaminaKotkan satama, Mussalon satamanosa.

Satamanosat

HaminaKotkan satama koostuu seitsemästä satamanosasta:

  • Mussalo
  • Hietanen
  • Hietanen Etelä
  • Kantasatama
  • Sunila
  • Halla
  • Hamina

Näistä kaikki muut paitsi Haminan satama sijaitsevat Kotkan talousalueella. Yhteensä nämä satamanosat kattavat noin 1200 hehtaaria maa-aluetta ja 1600 hehtaaria merialuetta. Varastotiloja alueilla on yhteensä miljoonan neliömetrin verran, ja säiliökapasiteettia 1,2 miljoonalle kuutiometrille. Laivapaikkoja HaminaKotkassa on 70. Yhteensä HaminaKotkan satamanosissa on noin 90 kilometriä rautatietä.

Kaukaa otettu ilmakuva satamasta. Näkyvissä laitureita ja aallonmurtajia sekä teollisuusrakennuksia.
HaminaKotkan satama, Haminan satamanosa.

Mussalo

Mussalon satamanosa sisältää kontti-, bulk- ja nesteterminaalin sekä Jänskän satamanosan. Mussalossa on myös terminaalialue, jossa on runsaasti varastotiloja ja huolinta-alan yrityksiä. Yhteensä Mussalossa on yli 20 laivapaikkaa. Konttiterminaalissa käsitellään suurin osa Suomen vienti- ja transitoliikenteestä ja se on yksi Itämeren vilkkaimmista terminaaleista. Kuivabulk-terminaalissa käsitellään puolestaan tuonti- ja transitotuotteita. Nesteterminaalissa 200 000 kuutiometrin säiliökapasiteetin ansiosta on mahdollista varastoida kemikaaleja ja tarjota lisäarvopalveluja.

Mussalon satamanosassa on tarjolla valmista tonttimaata logistiikkayritysten käyttöön sekä valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Sataman porteista kulkeekin vuorokaudessa jopa yli 4000 ajoneuvoa. Ennen sataman sisäänmenoportteja sijaitsee kansainvälinen toimistokeskus Merituuli. Toimistokeskus sisältää muun muassa 155-paikkaisen lounasravintolan, Tullin sekä toimistotiloja yli 10 000 neliömetriä, joissa toimii useita yrityksiä.

Hamina

Hamina on Suomen johtava metsäteollisuuden keskittymä. Haminan satamanosa on erikoistunut sahatavaran vientisatamana. Haminassa käsitellään myös sellua, haketta, paperia, kartonkia ja erilaisia bulk-tuotteita. Suomen sahatavaraviennistä vuonna 2023 HaminaKotkan kautta kulki noin 42 prosenttia.

Haminan satamanosassa käsitellään nestebulk-, kuivabulk-, RoRo-, kaasu-, projekti- ja konventionaalisia lasteja. Se onkin palveluiltaan Suomen monipuolisin satama-alue. Satamanosa on kooltaan lähes 500 hehtaarin kokoinen ja sinne on erinomaiset maantie- ja rautatieyhteydet. Laivapaikkoja Haminassa on yhteensä 29.

Haminan satamanosan neste- ja kaasuterminaali on Suomen merkittävin kemikaalikäsittelyn keskittymä. Terminaalin operaattorit pystyvät kerralla varastoimaan yli puoli miljoonaa kuutiota kemikaaleja. Haminan satamanosassa on myös laajat alueet logistiikkayritysten ja satamasidonnaisen teollisuuden käyttöön.

Haminan satamanosan teollisuus- ja yritysalueen läheisyydessä sijaitsee toimistokeskus Kuorsalo. Rakennuksessa on neuvottelutiloja, ravintolapalveluita ja lähes 6000 neliömetriä toimistotiloja yrityksille.

Hietanen

Hietasen satamanosassa on 10 laivapaikkaa. Alueella käsitellään RoRo-kuljetuksina metsäteollisuustuotteita, pääosin paperia, sekä ajoneuvoja ja työkoneita kuljettavia laivoja. Hietasen satamanosa sisältää sadan hehtaarin kokoisen autoterminaalin, jonka lisäksi alueella on lähes kymmenen hehtaaria katettua varastotilaa.

Hietanen Etelä

Hietanen Etelässä käsitellään suurimmaksi osaksi kuivabulk-lasteja. Laivapaikkoja satamanosassa on neljä kappaletta. Ennen nimenmuutosta Hietanen Etelä tunnettiin nimellä Puolanlaituri, koska se oli keskittynyt Puolasta saapuvien hiililaivojen purkamiseen.

Kantasatama

Kotkan vanhimmassa satamanosassa käsitellään edelleenkin lähinnä metsäteollisuuden tuotteita. Kantasataman toiminta on kehittymässä tavaraliikenteestä matkustaja- ja risteilyliikenteen käyttöön.

Sunila

Sunilan satamanosa sisältää neljä laivapaikkaa, joista satamanosassa toimiva Sunila Oy omistaa kaksi. Satamaan tuodaan pääasiassa raaka-aineita metsäteollisuuden tarpeisiin, jonka lisäksi Sunilassa lastataan vientisellua.

Halla

Hallan satamanosa on laivapaikoiltaan HaminaKotkan pienin, sisältäen kaksi laivapaikkaa. Satamanosassa käsitellään konventionaalisia lasteja ja merkittävimpiä tavaravirtoja ovat viennin osalta valmiit metsäteollisuustuotteet, jonka lisäksi satamanosassa on myös raaka-aineiden tuontia. Hallassa olevat laivapaikat ovat luotuja erityisesti LoLo-aluksille.

Päivittyvää tietoa HaminaKotkan laivaliikenteestä.