Kokkolan satama

Kokkolan Satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama, jonka liikennemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehittämistyön ansiosta. Sataman tärkeitä menestystekijöitä ovat muun muassa asiakaslähtöinen palvelu, kilpailukykyinen hinnoittelu sekä investoinnit moderniin käsittelytekniikkaan.

Kokkolan Satama on kaivannaisteollisuuden ykkössatama Suomessa. Kokkolassa on opittu tuntemaan toimialan logistiikka 50 vuotta jatkuneen yhteistyön tuloksena. Kaivannaisteollisuuden lisäksi Kokkolan Satama on tärkeä toimija Venäjän transitoliikenteessa, ja kolmas merkittävä asiakasryhmä on Kokkolassa toimiva teollisuus ja paikallinen kauppa.

Sataman välittömässä läheisyydessä on Kokkolan Suurteollisuusalue, Kokkola Industrial Park (KIP). Suurteollisuusalue on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemian keskittymä. Alueella toimii yli 60 yritystä, jotka työllistävät noin 2 000 työntekijää. Myös suurteollisuusalueelle investoidaan vahvasti. Vuosien 2012 ja 2013 aikana Kokkola Industrial Parkissa toimivat yritykset ovat kertoneet yhteensä 110 miljoonan euron lisäinvestoinneista Kokkolaan.

Kolmen satamanosan tehokas kokonaisuus

Kantasatama, Syväsatama ja Hopeakiven satama muodostavat tehokkaan ja sen myötä asiakkaille kuljetushinnaltaan huokean kokonaisuuden. Sataman monipuolinen palveluvarustus mahdollistaa sen, että asiakkaille voidaan räätälöidä juuri heidän tarpeisiinsa sopiva palvelu.

Kokkolan Sataman ydinliiketoimintaa

 • Kuivan irtotavaran tehokas käsittely
 • Laadukkaat puitteet kappaletavaran käsittelylle
 • Nesteiden käsittelyyn tarvittava infrastruktuuri
 • Monikäyttöiset varasto- ja terminaalitilaratkaisut sekä runsaasti kenttäalueita varastointia varten

Sataman kilpailuedut

 • Sijainti. Kokkolan Satama voi palvella kilpailukykyisesti merkittävää osaa Suomen vienti- ja tuontikuljetuksia
 • Syväväylä. 14 metrin väylä Syväsatamaan, johon voi liikennöidä Panamax ja Cape size luokan laivoilla
 • Yhteydet. Hyvät ja kehittyvät rautatie- ja maantieyhteydet muualle Suomeen ja Venäjälle
 • Kehittäminen. Jatkuva infrastruktuurin kehittäminen ja investoiminen tehokkaisiin käsittelylaitteisiin
 • AWT-terminaali. Joka sään terminaali (AWT) tarjoaa ainutlaatuiset puitteet kappaletavaran käsittelyyn

Päivitettyä tietoa Kokkolan sataman saapuvasta ja lähtevästä laivaliikenteestä.

Sataman menestystekijät

 • Riittävä kapasiteetti
 • Asiakaslähtöinen palvelu
 • Välitön palvelun saatavuus
 • Kilpailukykyinen hinnoittelu
 • Asiakaslähtöinen sataman kehittäminen
 • Uusimpien käsittelytekniikoiden käyttö