Turun satama

Turun satama on tehokas ja nykyaikainen satama, joka keskittyy matkustajaliikennettä ja jalostettujen tuotteiden rahtiliikennettä palveleviin toimintoihin. Sataman kilpailukyvyn perustana on sen sijainti Itämeren alueen merkittävimpien liikenne- ja tavaravirtojen yhtymäkohdassa. Sijaintinsa ansiosta satama on myös mukana Euroopan tärkeimmät liikenneverkot yhdistävässä TEN-T-ydinverkossa. TEN-T-kartalla Turun satama on osa Skandinavian ja Välimeren välistä liikennekäytävää, joka on ydinverkon keskeinen Pohjois- ja Etelä-Euroopan yhdistävä liikenneväylä. Turun satamayhteyksistä ydinverkkoon kuuluvat myös E18-moottoritie sekä rautatie Turusta Helsinkiin.

Ilmakuva turun satamasta, etualalla yksi matkustajalaiva josta ajaa ulos perävaunuyhdistelmiä.

Turun satama on johtava satama Suomen ja Ruotsin välisessä matkustajaliikenteessä. Vuosittain sataman kautta kulkee noin 3,0 miljoonaa matkustajaa, joiden lisäksi Turun ja Tukholman välinen reitti palvelee tehokkaasti Suomesta Skandinaviaan ja päinvastoin suuntautuvaa rekkaliikennettä. Merimatka Turusta kulkee halki kauniiden saaristomaisemien ja reittiä liikennöivillä, Itämeren uusimmilla aluksilla matkustaminen on mukavaa ja ympäristöystävällistä. Laivalähtöjä Turusta on päivittäin kolme. Tiheän liikenteen mahdollistaa lyhyt satamassa oloaika, jonka varmistavat tehokkaat terminaalipalvelut. Autolla satamaan saapuvia helpottavat selkeät liikennejärjestelyt ja runsaat pysäköintitilat. Satamaan kulkevat myös Turun kaupunkiliikenteen bussit sekä kaukoliikenteen junat, joita varten on omat asemansa aivan terminaalien vieressä

Rahtilaiva, jonka edessä laiturilla sataman työkoneita.

Turun satamasta aukeaa nopein meritie Ruotsiin, minkä ansiosta satamasta on tullut Suomen ja Skandinavian välisen tavaraliikenteen keskus. Lyhyet merimatkat ja toimivat aikataulut helpottavat kuljetusten ajoittamista erityisesti tuoretuotteiden tuonnissa ja viennissä. Turusta Saksaan suuntautuva linjaliikenne palvelee luotettavasti ja täsmällisesti sekä tuonti- että vientikuljetuksia. Travemünde toimii erinomaisena linkkinä Keski-Eurooppaan ja Bremerhaven yhdistää Turun suoraan rahtiliikenteen tärkeimmille valtamerilinjoille. Hyvää reittiverkostoa täydentävät yhteydet Puolaan, Tanskaan, Hollantiin, Norjaan ja Englantiin.

Tavaraliikenteen pääpaino on rekka- ja projektikuljetuksissa, joille suunnattuja palveluja kehitetään jatkuvasti. Rekkaliikenteelle se merkitsee nopeaa läpiajoa satamasta, erinomaisia maantieyhteyksiä ja hyviä palveluja kuljettajille. Raskaan teollisuuden suurille projektikuljetuksille merkittävimpiä etuja ovat sujuva, huolellinen ja turvallinen lastinkäsittely sekä nopeat laivaukset vientimaihin kaikkialle maailmaan.

Turun Satama kumppaneineen tarjoaa kilpailukykyisen logistiikkakokonaisuuden luotettavuutta ja kustannustehokkuutta hakeville yrityksille. Sataman laivaliikenteelle tuottamia palveluja täydentävät nykyaikaiset varastointi- ja terminaalipalvelut, jotka vastaavat sekä pitkäaikaisen varastoinnin että nopearytmisen jakelutoiminnan tarpeisiin. Säältä suojattujen ja lämpötilasäädeltyjen varastotilojen lisäksi satamassa on runsaasti vartioitua kenttätilaa esimerkiksi ajoneuvojen ja teollisuuden suurikokoisten komponenttien varastointiin. Palvelutarjontaa täydentävät monipuoliset lisäarvopalvelut esimerkiksi ajoneuvojen, kodinkoneiden ja päivittäistavaroiden maahantuojille.

Lisätietoa