Naantalin satama

Naantali on yksi Suomen suurimpia rahtisatamia tonnimäärällä mitaten. Hyvien varastotilojen ja monipuolisten lisäarvopalvelujen ansiosta Naantalista on kehittynyt merkittävä irtolastisatama. Naantalin satamasta on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana myös merkittävä suuryksikköliikennesatama.

Irtolastitavaraa

Erityisesti raakaöljyn, öljyjalosteiden sekä viljan ja hiilen kuljetukset tekevät Naantalista merkittävän irtolastisataman. Irtolastien osuus kokonaisuudessaan on 2/3 koko liikenteen volyymista.

Varastointia ja logistisia lisäarvopalveluita Naantalin satamassa on käytössä sekä avoimia että katettuja varastoja, siiloja ja säiliöitä.

Tavarankäsittelyssä panostetaan asiakkaan kokonaisvaltaiseen palveluun. Normaalien ahtaus- ja varastointipalvelujen lisäksi on tarjolla monipuolisia logistisia lisäarvopalveluja.

Suuryksikköliikennettä

Roro-/Ropax-aluksilla kulkeva suuryksikköliikenne on kokonaisliikenteestä mitattuna 1/3.

Yli puolet Suomen ja Ruotsin välisestä rekka- ja trailerliikenteestä lautoilla kulkee Naantalin sataman kautta, mikä tekee Naantalin satamasta Suomen johtavan Skandinavian rahtiliikenteen sataman.

Naantalin sataman laivaliikenne.