Mitä on logistiikka?

Logistiikan historiaa

Logistiikka on sanana monelle melko uusi, sillä se ilmestyi tiedotusvälineisiin 1970-luvulla ja vakiintui vasta 1980-luvulla. Nyt käsitettä käytetään jo sujuvasti, vaikka sen sisältö ja merkitys eivät olekaan kaikille tuttuja.

Menettelytapana logistinen toiminta on ikivanha, sillä jo keräily- ja metsästyskulttuurissa tuhansia vuosia sitten ratkotiin logistisia ongelmia. Ihmisille oli silloin tietysti tärkeää, missä toimeentulon kannalta välttämättömät suoja-, metsästys- ja vedensaantipaikat sijaitsivat toisiinsa nähden ja kuinka paljon aikaa ja vaivaa kului paikasta toiseen liikkumiseen.

Antiikin aikana Roomassa logistikas-nimiset upseerit hoitivat sotaväen raha- ja huoltoasioita. Käytännössä sen ajan logistiikka on tarkoittanut sotaväen majoitus- ja kuljetustaitoa sekä armeijan tarvitseman huollon järjestelyä. Nykyajan armeijassa on samaa tarkoitusta varten huoltokomppaniat ja jokaisessa komppaniassa logistiikasta vastaa vääpeli.

Kreikan kielessä sana logistikos on tarkoittanut myös matemaattista eli symbolista logiikkaa tai yksinkertaisesti laskutaitoa. Sekin voi olla nykyisen logistiikka-sanan taustalla.

Nykyaikaisessa merkityksessä käsite tuli käyttöön II maailmansodan aikana. Sodan jälkeen alkoi logistiikan tieteellinen tarkastelu ja siitä tuli yleisesti käytetty käsite kuljetuksia ja tuotantoa tutkivien taloustieteilijöiden ja insinöörien keskuudessa. Erityisen sysäyksen toi Korean sota 1950-luvulla, kun Yhdysvallat kävi sotaa maapallon toisella puolella, mikä tietenkin oli suuri logistinen haaste.

Nykyaikainen logistiikka-käsite

Nykyinen logistiikka-käsite muotoutui 1980-luvulla, kun maailmankauppa ja globalisaatio saivat vauhtia.

 • Suppeassa merkityksessä logistiikalla tarkoitetaan vain tavaroiden kuljetusta ja varastointia.
 • Laajassa merkityksessä logistiikka on materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallintaa.

Logistiikkaan littyviä eri osa-alueita ovat muun muassa

 • jakelu
 • toiminnanohjaus
 • kuljetukset
 • ostotoiminta
 • toimitusketjun hallinta ja
 • organisaatioiden toiminta.

Karrusin (1998) napakan määritelmän mukaan logistiikka on materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus ja muiden lisäarvopalvelujen asiakaspalvelun ja -suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä.

Uudempien näkemysten mukaan logistiikka on paitsi varastointia ja kuljetuksia myös kokonaisten toimistusketjujen ja toimintojen teknistä ja taloudellista hallintaa (engl. operations management eli OM). Karjalaisen (2008) mukaan logistiikka merkitsee materiaali- ja tietovirtojen, tuotannon ja jakelun, hankinta-, huolto- ja kuljetuspalvelujen, palvelutoiminnan sekä asiakassuhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä.

Toimitusketjulla tarkoitetaan tavaroiden tai palvelujen tuotannossa raaka-aineiden ja loppuasiakkaan välille muodostuvaa erilaisten materiaali-, raha- ja tietovirtojen verkostoa. Näin logistiikassa voidaan erottaa hankinta- tuotanto- ja jakelulogistiikka. Se voidaan jakaa myös ulkoiseen ja sisäiseen logistiikkaan ja edelleen ulkoinen logistiikka voidaan jakaa tulo- ja lähtölogistiikaksi.

Logistiikan kanssa tekemisissä oleva yritys (tai henkilö) joutuu työssään miettimään vaikkapa seuraavia logistisia ongelmia: Valmistetaanko yrityksen tuotteita varastoon vai ainoastaan tilausten perusteella? Mitä tuotantotapoja ja kuljetusmuotoja valitaan? Mihin tuotanto sijoitetaan? Kannattaisiko keskittää vai hajauttaa? Millaisia määriä tuotetaan? Miten laadusta huolehditaan? Miten kustannukset katetaan? Jne.

Vuosaaren lukion logistiikan kursseilla on vakiintunut seuraava määritelmä:

Logistiikka on suuri palapeli, jonka avulla pyritään saamaan

 • oikeat tuotteet ja palvelut
 • oikeaan aikaan
 • oikeaan paikkaan
 • oikeanlaatuisina
 • ja tietenkin vielä mahdollisimman edullisesti.

Tehtäviä:

 1. Miten sinä selittäisit kavereillesi lyhyesti käsitteen logistiikka?
 2. Miksi voidaan sanoa, että logistiikka on toimintatapana todella vanha, mutta sanana hyvin uusi?
 3. Anna esimerkkejä, miten erilaiset logistiset ratkaisut ilmenevät a) kotonasi, b) koulussa, c) läheisessä supermarketissa, d) verkkokaupassa?

HUOM! Tutustu myös Logistiikan Maailma -sivuston kattavampaan logistiikka-aineistoon.