Miksi logistiikkaa opiskellaan lukiossa?

Lukio on yleissivistävä oppilaitos. Kukin aikakausi määrittelee, mitä on yleissivistys ja mitkä sen näkökulmasta tärkeitä oppiaineita ja tietoja. Logistiikka-nimistä oppiainetta ei valtakunnallisesti lukioissa ole, mutta kukin koulu voi rakentaa omia koulukohtaisia, soveltavia lukiokursseja. Ammatillisesti suuntautuneissa oppilaitoksissa logistiikka esiintyy oppiaineena ja kurssinimikkeenä monella tavalla.

Logistiikan merkitys yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden toiminnassa kasvaa koko ajan. Tämä on seurausta mm. globalisaation ja maailmanlaajuisen liikenteen ja kaupan kasvusta. Tietotekniikka kehittyy nopeasti ja tuottaa nopeaan tahtiin uusia innovaatioita, jotka helpottavat logistiikkaa. Maapallon ilmaston lämpeneminen muuttaa maailman strategisia asetelmia. Tuotantoalueet muuttuvat, uusia kulkureittejä otetaan käyttöön ja uusien energiamuotojen merkitys kasvaa. Globalisaation ohessa voidaan käyttää käsitettä ”global change”. Voidaan perustellusti sanoa, että logistiikan perusteiden tunteminen on tärkeää, koska logistiikka on tärkeää yhteiskunnalle, yrityksille sekä yksilöille.

Toimiva yhteiskunta, yritys tai yhteisö sekä yksilö tarvitsevat logistiikkaa koko ajan, jotta asiat toimisivat juohevasti ja tehokkaasti. Yhteiskunnan infrastruktuuri on logistiikan ilmentymä, ja toimiva infrastruktuuri ilmentää onnistuneita logistisia ratkaisuja.

Tavarajuna vetää vaunuja lumisessa maisemassa.
Liikenneväylät ja -välineet sekä niiden kautta toimivat yritykset ovat olennainen osa yhteiskunnan infrastruktuuria.
Kuva: Olli Aalto. Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Sana infrastruktuuri voidaan kääntää ”alustaksi tai pohjarakenteeksi”, jonka päälle yhteiskunnan toimintoja rakennetaan. Se on mm. yhteiskunnan fyysinen rakennettu ympäristö. Siihen kuuluvat liikenneverkosto, rakennukset, satamat, lentokentät, sähköverkko, tietoliikenneverkko yms. Infrastruktuuriin kuuluvat myös nykyiset tietotekniikassa tarvittavat ohjelmistot ja palvelut, sekä näiden yhdessä muodostamat verkostot. Infrastruktuurin omistus ja ylläpito voi olla yksityistä tai julkisen vallan käsissä.

Logistiikka on yritysten tärkeimpiä toimintoja, joilla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä tai kilpailuetua. Karsimalla toiminastaan turhia vaiheita tuotannossa ja kuljetuksissa tai muuten sujuvoittamalla ja nopeuttamalla logistiikkaansa yritys säästää resursseja. Samalla se tehostaa toimintaansa myös taloudellisesti. Yrityksen kannalta olennaista on, että kuluja pienennetään ja tuottoa kasvatetaan, mikä tarkoittaa yritykselle taloudellista menestystä.

Yksilön kannalta logistiset ratkaisut tulevat esille pienissä asioissa, kun niitä hoksaa pohtia. Millaisella liikennevälineellä opiskelija tekee koulumatkansa tai opettaja työmatkansa? Kannattaisiko meno- tai paluumatkalla hoitaa kauppa-asioita? Miten olisi helpointa järjestää kulkeminen illalla urheilujoukkueen harjoituksiin kaupungin toiselle laidalle? Kannattaisiko yhdistää matkustus naapurissa asuvan kaverin kanssa? Millaisen opintosuunnitelman laadin tälle jaksolle, lukuvuodelle ja koko lukioajalle? Järkevät logistiset ratkaisut merkitsevät mukavuutta sekä ajan ja rahan säästöä.

Tehtäviä:

  1. Mitä tarkoitetaan yhteiskunnan infrastruktuurilla?
  2. Esitä perusteluja logistiikan opinnoille lukioissa. Pitäisikö kaikkien lukiolaisten opiskella logistiikkaa?
  3. Miten liittyvät toisiinsa a) infrastruktuuri ja logistiikka, b) globalisaatio ja logistiikka, c) koulu ja logistiikka, d) verkkokaupassa tekemäsi ostokset ja logistiikka?