Lisää aiheesta, linkkejä

Sanastot

Logistiikka-alan termisanasto Logistiikan Maailma -sivustolla
Suomi-englanti-ruotsi-saksa-русский-sanasto Logistikkan Maailma -sivustolla

Osaamistestit

Logistiikan Maailma -sivuston osaamistestit – testaa tietosi logistiikan eri alueilta!

Logistiikka-alan kirjallisuutta

Chelst, K.R. & Edwards, T.G. 2005: Does this line ever move? Everyday Applications of Operations Research. 144 p. Key Curriculum Press.

Heikkonen, M. (toim.) 2008: Vuosaaren satama ja ympäristö. 181 s. Vuosaaren satamahanke.

Karjalainen, K. 2008: Näkökulmia logistiikkaan. Luentomateriaali 14.1.2008. Helsingin kauppakorkeakoulu (nyk. Aalto-yliopisto)

Karhunen, J., Pouri, R. & Santala, J. 2008: Kuljetukset ja varastointi. 437 s. Logy.

Karrus, K. 1998: Logistiikka. 419 s. WSOY, Helsinki.

Kautto, M. & Lindholm, A. 2005: Ketju. Kaupan ketjuliiketoiminta. 159 s. Otava.

Krajewski, L., Ritzman, L. & Malhotra, M. 2007: Operations management. Processes and value chains. 728 p. Pearson Prentice Hall.

Logistiikan ja toimintusketjun hallinnan perusteet. 2011. Reijo Rautauoman säätiö.

Pekkanen, J. & Sutela, P.: Kansantaloustiede. 353 s. WSOY, Helsinki.

Pelin, R. 2009: Projektihallinnan käsikirja. 413 s. Projektijohtaminen Oy Risto Pelin.

Sakki, J. 2003: Tilaus-toimitusketjun hallinta. Logistinen B-to-B -prosessi. 216 s. Jouni Sakki Oy. Espoo.

Linkkejä