INF-todistukset

Tullilaitoksen INF-todistukset ovat erilaisiin menettelyihin tarkoitettuja apulomakkeita, joita tosin näkee aika harvoin käytettävän:

  • INF 1: Sisäisen jalostuksen informaatiolomake esim. jalostustoiminnon tunnistamiseen
  • INF 2: Ulkoisen jalostuksen kolmikantaliikenteen informaatiotodistus
  • INF 3: Palautustavaran tiedotuslehti
  • INF 4: Hankkijan ilmoituksen tietojen tarkistuslomake
  • INF 5: Sisäisen jalostuksen kolmikantaliikenteen informaatiotodistus
  • INF 6: Väliaikaisen maahantuonnin tiedotuslehti
  • INF 7: Sisäisen jalostuksen tiedotuslehti
  • INF 8: Tullivarastojen, vapaa-alueitten, vapaavarastojen tavanomaisten käsittelyjen tiedotuslehti
  • INF 9: Sisäisen jalostuksen kolmikantaliikenteen IM/EX-tiedotuslehti

Kaikki INF-todistukset on tarkoitus sähköistää vuoteen 2020 mennessä sekä niiden käyttö tullee myös lisääntymään, varsinkin Suomessa käyttö on ollut vähäistä.  Aikataulu tuntuu venyvän. Jalostusten sähköinen INF-palvelu otetaan käyttöön muussa EU:ssa 1.6.2020, Suomessa käyttöönotto siirtyy viimeisimmän tiedon mukaan (26.5.2020).

Pakolliseksi INF-lomake on tullut sisäisen ja ulkoisen jalostuksen tilanteissa, joissa menettely koskee useampaa EU-valtiota tai kun jalostus alkaa viennillä (EX/IM) tai sisäinen jalostus alkaa ennakkoviennillä (ED/IM).