Toimitusketjun integraattori

Toimitusketjuun kuuluvien toimijoiden lukumäärä nousee, yritysten maantieteellinen ja kulttuurillinen etäisyys kasvaa ja turbulentti liiketoimintaympäristö tuo mukanaan kiireen, kilpailun ja epävarmuuden. Kyse on siten enenevissä määrin siitä, kuka käyttää isännän ääntä jakeluketjussa. Onko itsestään selvää, että tahtipuikkoa heiluttaa ketjun mahtavin yritys tai se, joka kokoonpanee tuotteen. Monesti näin onkin, mutta koordinoijana voi olla vaikkapa asiakaskontaktit tai jakelukanavat omistava logistiikkayritys.

Kuvassa tätä koordinoijaa kutsutaan logistiikkaintegraattoriksi. Määritelmän mukaan tämä ei omista tuotannontekijöitä kuten valmistuslaitteisto, kuljetuskalusto tai varastot, vaan ohjailee siipiensä suojassa olevia toimijoita modernin ICT-järjestelmän (Information and Communication Technology) suomin mahdollisuuksin.

Kuva 1. Jakelua koordinoiva logistiikkaintegraattori.

Jakeluketjun hallinta on lobbailua, kuuntelemista ja komentamista. Tuloksena tulee olla hyvin toimiva kokonaisuus, jonka eri jäsenet tuntevat aidosti hyötyvänsä yhteistyöstä. Kyseessä on siten plussummapeli eli win/win-tilanne. Yhdessä toimien kukin on vahvempi kuin itsellisenä yrityksenä.

Päivittäistavarakauppa jakaa tuhannet tai kymmenettuhannet eri varastonimikkeensä (Stock Keeping Unit eli SKU) tuotekategorioiksi. Kullekin kategorialle on tunnusomaista eri nimikkeiden samansukuinen käyttötarkoitus. Esimerkkeinä kategorioista ovat mm. hammastahnat, pesuaineet, vihannekset, oluet ja kalasäilykkeet.

Vähittäiskauppa johtaa kutakin tuotekategoriaa kuin omaa liiketoimintayksikköään omine liikevaihto- ja tulostavoitteineen. Kuvattu toimintamalli on nimeltään tuote / tavararyhmähallinta (Category Management eli CM). Tuoteryhmää koordinoi nimetty henkilö kaupan omasta piiristä.

Edistyksellisimmät vähittäiskauppiaat ovat ottaneet käyttöönsä ns. kategoriakapteenin (Category Captain). Hän tulee toimittajaportaasta ja saa vastuulleen omien tuotteidensa lisäksi myös muiden ko. kategoriaan toimittavien yritysten tuotteet. Siten koordinaattorilla on mahdollisuus saada tietoonsa päämiehensä ja muiden toimittajien (kilpailijoidensa) sisäistäkin informaatiota.

Alun perin kategoriakapteeniksi nimettiin jonkin arvostetun brändin tuottajan edustaja. Nyttemmin koordinointivastuun on saanut yhä useammin vähittäiskauppiaan omien tuotemerkkien (Private Label) valmistaja.