Logistiikan opinnäyte-ja diplomityöt vuonna 2020

Logistiikan Maailma -sivuston julkaisija Reijo Rautauoman säätiö mahdollistaa logistiikka-alan käytännönläheisen opinnäyte- ja diplomityön tekemistä jälleen vuonna 2020. Aiheista olemme valmiit keskustelemaan.

On nyt suositeltavaa ottaa tämä hanke oman logistiikan opettajan kanssa esille.

Suomessa on kymmeniä tuhansia P/K alan yrityksiä , jotka palkatessaan työvoimaa logistiikan, liiketalouden ja tuotantotalouden tehtäviin edellyttävät perustietojen hallintaa ja päivitystaitoja. Kehitys jokaisella sektorilla on merkittävää. Jo vuosikaudet käytössä olleet perustoimenpiteet ”verhotaan” usein englanninkielisiin lyhenteisiin tai termeihin ja tarjotaan ne sitten lukijalle ”merkittävänä uutuutena” mainoksen kera. Suomalainen logistiikka on ollut jo vuosikymmenet eurooppalaista huipputasoa ja siitä on syytä pitää huolta yhteisvoimin tulevaisuudessa. Harvaa poikkeusta lukuunottamatta työyhteisöissä on nyt ja jatkossa eri tasojen (esim.varastomies/ostojohtaja-ostaja/myyjä) välillä käytössä muu kuin Suomen kieli . Kielitaidot ovat rikkaus ja silloin puhutaan jopa kymmenistä kielistä-nyt on kyse logistiikan perustiedoista.

Aineistomme luotettavuudesta lähteenä perusasioiden opetuksessa on keskusteltu. Tutustumalla perusaineistoomme (kymmenien asiantuntijoiden tekemä), opinnäytteisiin ja lisäksi sivuston aineisto-osiossa esiteltyihin kirjoihin, voitanee näitä avoimessa verkossa luettavia päivitettyjä tietoja pitää riittävän luotettavina ja työelämän käyttöön soveltuvina.

Esimerkki opiskelija-aineistoistamme: Logistiikkaa lukiolaisille -kirja.

Perusaineistoa PÄIVITETÄÄN asiantuntijoiden avustamana jatkuvasti.

Yhteydenotot: info@reijorautauomansaatio.fi