Vihreä logistiikka

Vihreä logistiikka on ottaa huomioon kestävän kehityksen. Vihreä logistiikka kuvaa ympäristömyönteistä ajattelua ja sillä tarkoitetaan yleisesti kuljetusketjun muuttamista mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaksi.

Mitä on kestävä kehitys, kulutus ja tuotanto?

 • Ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
 • Kestävä kulutus ja tuotanto

Ekotehokkuus

 • Ekotehokkuuden kartoittaminen
 • Elinkaariajattelu
 • Tunnuslukuja

Ekologisuuden mittaaminen

 • Tuotannon, jakelun ja kulutuksen kannalta
 • Kuljetuksen päästöt
 • Logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen

Logistinen ekotase pyrkii mittaamaan logistisen ketjun ympäristövaikutukset raaka-aineista, hankinnasta ja tuotannosta, jakeluun, kulutukseen ja paluulogistiikkaan. Logistiikan energiatehokkuutta voi mitata myös kumulatiivisella energiankulutuksella, kuljetusintensiteetin ja kuljetusjalanjäljen avulla sekä välillisillä mittareilla.

Kolme tärkeää osaa vihreässä logistiikassa:

Vihreän logistiikan kolme tärkeää osaa

Yritykset voivat vaikuttaa toiminnallaan jo perusasioihin ja kehittää edelleen ympäristöystävällisempiä palveluja ja tuotteita. Esimerkiksi:

 • panostamalla paperittomaan tiedonkulkuun ja laskutukseen siirtymällä sähköiseen tiedonvälitykseen sähköpostin, skannauksen ja internetin välityksellä
 • kierrätyksellä ja lajittelulla, vähentämällä sähkönkulutusta kaikilla tasoilla
 • vähentämällä toiminnastaan ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ottamalla huomioon ympäristönäkökohdat koulutustoiminnassa
 • huomioimalla ympäristövaikutuksia suunniteltaessa ja tehtäessä investointeja
 • kehittämällä uudelleenkäyttö- ja jätteenkäsittelyjärjestelmiä
 • lajittelemalla asianmukaisesti poistettavia materiaaleja ja tarvikkeita
 • kouluttamalla henkilökuntaa esim. vaarallisten aineiden kuljetuksissa