Kategoria: Hei

Esineiden Internet

Esineiden Internetin (engl. IoT, Internet of Things) tekniikoiden avulla voidaan kytkeä laitteita Internet-verkkoon. Laitteista voidaan lukea tietoa tai laitteita voidaan ohjata Internetin yli. Kytkettävä esine voi olla vaikka yksittäinen lämpömittari tai suurempi kokonaisuus kuten...

Älylogistiikka

Älykkään logistiikan ratkaisuja sovelletaan usealla eri aikajänteellä yritysten ja organisaatioiden toiminnoissa. Pitkän tähtäimen suunnittelussa voidaan käyttää mallinnus- ja simulaatio-ohjelmistoja vertailemaan ja havainnollistamaan eri vaihtoehtoja. Keskipitkän aikavälin logistiikan suunnittelussa ja ohjaamisessa käytetään ohjelmistoja esimerkiksi tulevan...